Home

Achtergrond 760 x bekeken

'Mestafzet dreigt meer te gaan kosten dan quota'

De mestafzetkosten van rundveehouders dreigen in de toekomst over de kosten voor melkquotum heen te gaan.

Dat zei bedrijfsadviseur Lambert Schuldink van Countus gisteren op een bijeenkomst over mest en energie in Raalte.

”Bij melkveehouders is te wei­nig aandacht voor mestafzetkos­ten, omdat de meeste een groot deel van de mest afzetten op eigen grond. Maar de bedrijven die fors aan het uitbreiden zijn, vergeten dat ze de extra mest die de extra koeien produceren moeten afvoe­ren.

Dat is een forse kostenpost”, aldus Schuldink op de bijeen­komst van netwerkorganisatie Stimuland en accountancy- en ad­viesbureau Countus.

Schuldink berekent dat de ex­tra liters melk die geproduceerd worden op een bedrijf met dezelf­de omvang 3 tot 4 cent extra mest­afzetkosten per liter kost.

Of het het verlagen van de mi­neralenproductie van de veesta­pel door aanpassingen in het rant­soen, minder jongvee aanhouden of mest scheiden oplossingen zijn, is nog de vraag. ”Mest scheiden in een dikke en dunne fractie is lang niet voor alle bedrijven effectief”, zegt Gerjan Hilhorst van prak­tijkcentrum De Marke van de Wa­geningen UR op basis van studie.

”Het is heel bedrijfsafhankelijk. Uit het scheiden met de mobiele mestscheider op verschillende be­drijven blijkt dat het scheiden ook lang niet overal even goed werkt. Afhankelijk van de noodzaak van het afvoeren van mest, op basis van fosfaat- of stikstofoverschot is scheiden soms nog duurder dan de afzet van onbewerkte drijf­mest. Het is zaak om goed te reke­nen voordat gekozen wordt voor mestscheiden.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.