Home

Achtergrond 197 x bekeken 2 reacties

Kabinet heeft zeven ambities voor 2020

Het kabinet heeft in de miljoenennota zeven ambities voor de periode tot 2020 geformuleerd. Om fundamentele hervormingen te kunnen doorvoeren, gaan topambtenaren op twintig beleidsterreinen zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden die per beleidsterrein moeten optellen tot een besparing van minimaal 20 procent.

Het kabinet schrijft in de miljoenennota: "De komende jaren zal veel overheidsbeleid ter discussie komen te staan. En dat is goed. Alleen op die manier durven we fundamenteel na te denken over de ambities en idealen voor Nederland in 2020: samen, slimmer, schoner, sterker, solidair en solide. Om het maatschappelijk debat te entameren en de verschillende opties tegen elkaar af te wegen en waar mogelijk reeds ten uitvoer te brengen, heeft het kabinet de volgende ambities, deels oud, deels nieuw.

Die zeven ambities zijn: het op orde brengen van de financiële sector, duurzaam energie- en klimaatbeleid; bestrijden van de werkloosheid en verhogen van de arbeidsparticipatie; revitalisering van het bestuur en beloningsbeleid van de (semi) publieke sector; groei van kennis, innovatie en ondernemerschap; herziening van het belastingstelsel; brede heroverwegingen op twintig beleidsterreinen.

De ambities en heroverwegingen op twintig beleidsterreinen moeten het maken van "fundamentele keuzes'' vergemakkelijken. Waar mogelijk zal het huidige kabinet al besluiten nemen. Lukt dat niet, dan liggen de keuzemogelijkheden klaar voor een volgend kabinet, dat dan zijn eigen mix van bezuinigingen kan kiezen.

Na de huidige financiële crisis volgen volgens het kabinet de komende jaren nog een energie- en klimaatcrisis en een arbeidsmarktcrisis.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    fijn kabinet

    Na lekker de banksector te hebben verwent is het goed te weten dat men alvast bezuinigingsvoorstellen produceert voor de komende kabinetten. Ja die Jan Peter weet wel hoe hij zijn zaakjes moet verkopen.

  • no-profile-image

    gert

    EHS en Natura 2000 en een groot moeras bij Amsterdam,minder geld voor de burger en boer,maar wel veel natuur,kunnen we daar hopelijk van leven

Of registreer je om te kunnen reageren.