Home

Achtergrond 209 x bekeken

De DGA in de Prinsjesdagplannen

De op Prinsjesdag 2009 ingediende wetsvoorstellen bevatten een groot aantal bepalingen die voor de DGA en zijn of haar BV van belang zijn.

We hebben deze plannen hieronder op een rijtje gezet en onderverdeeld in zes groepen. Het onderstaande overzicht kan gelet op de enorme hoeveelheid plannen slechts de belangrijkste wijzigingen betreffen.

DGA als aandeelhouder

De belangrijkste wijziging betreft een duidelijke verruiming. Er komt namelijk per 2010 een doorschuifregeling voor het schenken (en dus niet voor het verkopen!) van aanmerkelijk belangaandelen. Voorwaarde is dat de vennootschap een echte onderneming drijft. Voor zover in de geschonken vennootschap een beleggingsgedeelte zit moet er wel afgerekend worden. Een duidelijke beperking komt er voor de vererving van aanmerkelijk belang aandelen. Ook hier gaat gelden dat slechts als de vennootschap in kwestie een echte onderneming drijft er zonder afrekening in de inkomstenbelasting doorgeschoven kan worden. Het aanmerkelijk belang in een beleggingsvennootschap moet dus bij overlijden van de DGA worden afgerekend. Wel geldt er een tegemoetkoming als binnen 24 maanden na het overlijden het beleggingsvermogen wordt uitgekeerd als dividend.

Het voorgaande brengt de DGA met een beleggingsvennootschap in lastig parket. In 2009 kan alles nog zonder IB vererven, maar dan moet hij of zij wel nog in 2009 komen te overlijden. In 2010 kan er belastingvrij worden doorgeschoven, maar niet meer als het om een beleggingsvennootschap gaat. Kortom: het onheil komt er aan voor deze DGA, maar hij kan er niets aan doen. Behalve doodgaan, en dat is een wel erg drastische oplossing!

DGA als TBS’er

Sinds 2001 kennen we in de IB de TBS-regeling. De TBS’er is in fiscaal opzicht slecht bedeeld. Hij heeft het slechtste van twee werelden: een hoog tarief zonder de voordelen van de ondernemer. Die positie wordt wat verbeterd. Als een ter beschikking gestelde onroerende zaak in 2010 wordt ingebracht in de vennootschap, kan dit zonder de heffing van inkomstenbelasting (doorschuifregeling) en overdrachtsbelasting (inbrengvrijstelling). Ook is in dat geval geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wie niet van deze mogelijkheid gebruik maakt kan als ter beschikkingsteller aanspraak maken op een vrijstelling van 12%, vergelijkbaar met de MKB-winstvrijstelling. Verder krijgt de ter beschikkingsteller recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve.

Vennootschapsbelasting

De octrooibox (in de agrosector vanwege de kwekersrechten geen onbekende) wordt omgedoopt in de innovatiebox. Het tarief voor innovatieve activiteiten wordt verlaagd van 10% naar 5%. De grondslag wordt verruimd naar alle winsten behaald met innovatieve activiteiten. Worden winsten laag belast, verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5%. Wat voor de agrosector belangrijker zal zijn is dat de terugwenteling van verliezen verruimd wordt van één jaar naar 3 jaar. Hierbij geldt een maximum van terugwenteling van 10 miljoen euro per jaar. De voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van 9 jaar tot 6 jaar. Het gaat om een keuze-regime. Deze maatregel geldt voor de jaren 2009 en 2010.

Gebruikelijk loon

De beruchte gebruikelijkloonregeling (die de DGA verplicht om minstens € 40.000 aan salaris op te nemen en vaak zelfs meer) zal voortaan niet meer van toepassing zijn als het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5000 per jaar. We kunnen dus de nodige discussie met de inspecteur verwachten of het salaris van de DGA onder of juist boven deze grens blijft.

Overdrachtsbelasting

Hiervoor werd al melding gemaakt van de mogelijkheid om een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel in te brengen in de BV waaraan dat vermogensbestanddeel ter beschikking werd gesteld. Betreft het een onroerende zaak dan kan enkel in 2010 vrij van overdrachtsbelasting in die vennootschap worden ingebracht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.