Home

Achtergrond 215 x bekeken

Ctgb legt het ontwerpbesluit Borneo ter inzage

Het Ctgb heeft het voornemen te besluiten tot toelating van Borneo, een middel op basis etoxazool, een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

Voordat het college kan besluiten tot toelating, dient het ontwerpbesluit twee weken ter inzage te liggen. Van deze ter inzage legging is mededeling gedaan via www.overheid.nl; de inzage termijn eindigt op 17 september 2009.

Het ontwerpbesluit van het middel Borneo betreft de toelating als mijtenbestrijdingsmiddel in de teelt van aubergine, tomaat en snijbloemen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage ten kantore van het Ctgb en is ook in te zien op de website onder het menu 'toelatingen' bij 'ontwerpbesluiten'. Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzage periode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijzen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, postbus 217, 6700 AE Wageningen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.