Home

Achtergrond 206 x bekeken

CDA'er Koppejan: kans op ontpoldering Hedwige groeit

De kans dat de Zeeuwse Hertogin Hedwigepol­der toch wordt ontpolderd neemt toe.

Het kabinet zal de goede be­trekkingen met Vlaanderen niet in de waagschaal willen stellen voor het behoud van de polder. Dat vreest CDA-Kamerlid Ad Koppejan, woordvoerder van zijn fractie in deze kwestie. "Ik voel dat de zaak aan het kantelen is", zegt de Zeeuw Koppe­jan, die zich heeft opgeworpen als groot tegenstander van de ontpol­dering. "Tot nu toe heb ik mijn fractie hierin mee kunnen krij­gen. Maar ik weet niet of me dat weer lukt."

Het kabinet koos in april dit jaar niet te ontpolderen, en in plaats daarvan slikken om te zet­ten in schorren. Natuurorganisa­ties maakten hiertegen bezwaar bij de Raad van State (RvS), die de door Vlaanderen gewenste ver­dieping van de Westerschelde – nodig voor de haven van Antwer­pen – opschortte. Een consortium van Grontmij, Bureau Waardenburg en Svasek Hydraulics onderzoekt voor het kabinet of het alternatief vol­doende natuurherstel oplevert. Naast de Raad van State twijfelt ook Brussel daaraan. Het onder­zoek moet begin oktober klaar zijn. Het kabinet besluit 9 oktober of het bij het alternatief blijft.

Peter de Koeijer van de ZLTO zou het jammer vinden als poli­tieke druk de zaak beslecht. zegt dat inmiddels ook particu­lieren bezwaar hebben gemaakt tegen verdieping van de Wester­schelde. Dat zou in december die­nen bij de RvS. "Het is dus niet zo dat als het kabinet kiest voor ont­polderen, de verdieping meteen door kan gaan."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.