Home

Achtergrond 198 x bekeken

CBS: glasgroenteteelt moet nog productiever worden

Nederlandse produ­centen van glasgroente moeten hun productiviteit verder op­schroeven om de internationale concurrentie de baas te kunnen.

Dat concludeert onderzoeker Wim de Rooij van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport De Nederlandse econo­mie in 2008.

In het begin van de jaren 90 was Nederland de grootste exporteur van komkommers, paprika’s en tomaten. De productiekosten zijn in Nederland echter hoog. Met name de prijs van aardgas blijft de Nederlandse teelt parten spe­len. Sindsdien zijn Mexico en Spanje Nederland als exporteur voorbijgestreefd.

Deze landen winnen het vooral op lage kosten voor arbeid en energie, terwijl ze met grote area­len een lage productiviteit com­penseren. De Nederlandse op­brengst per hectare ligt een factor 10 hoger dan de Spaanse, maar dit is onvoldoende om de huidige top­positie vast te houden.

Om de concurrentiekracht te versterken, moet de Nederlandse sector meer samenwerken en ver­der specialiseren. Binnen de hele keten kan winst worden geboekt door vraag en aanbod beter op el­kaar aan te laten sluiten met ge­bruik van moderne informatie­technologie zoals chips.

De productiviteitsverhoging kan deels door schaalvergroting plaatsvinden. Die maakt moderne middelen als WKK’s of het ge­bruik van aardwarmte beter be­taalbaar. Sinds 2000 is de teeltop­pervlakte van een gemiddeld glas­groentebedrijf met 90 procent toegenomen.

De grootste toename was zicht­baar bij tomatentelers. De gemid­delde tomatenteler beschikt nu over een 130 procent groter areaal van 4,6 hectare.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.