Home

Achtergrond 212 x bekeken

Brussel verlengt derogatie

Nederlandse melkvee­houders mogen de komende vier jaar wederom meer mest uitrijden dan volgens de nitraatrichtlijn toegestaan.

Het Europese nitraat­comité heeft gisteren voor de tweede keer ingestemd met het derogatieverzoek van het minis­terie van landbouw.

Deze uitzonderingspositie is van belang voor zo’n twintigdui­zend bedrijven. Zonder de deroga­tie zouden zij veel dierlijke mest moeten afvoeren. In plaats van 170 kilo stikstof per hectare, mo­gen zij 250 kilo uitrijden.

De voorwaarden hiervoor zijn niet veranderd. Zo heeft de uit­zonderingspositie alleen betrek­king op graasdieren en moeten deelnemende bedrijven minimaal 70 procent grasland bezitten.

Ook dient de grond eens in de vier jaar te worden bemonsterd. Het kabi­net moet bovendien zorgen voor een landelijk monitoringsnet­werk om de effecten van de dero­gatie te meten.

Landbouwminister Gerda Ver­burg is blij het besluit. ”Het was een spannende periode en wij hebben maximaal resultaat be­reikt”, blikt zij terug op de onder­handelingen met de Europese Commissie. ”Er is een derogatie binnen waar wij heel goed verder mee kunnen.” Tweede Kamerlid en partijgenoot Ger Koopmans (CDA) zegt vol lof te zijn voor de inspanningen van Verburg.

Ook de sector is tevreden. LTO spreekt over een mentale opste­ker. De organisatie is blij met de inspanningen van het kabinet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond noemt het besluit ’niet meer dan vanzelfsprekend’.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.