Home

Achtergrond 259 x bekeken

Akkerbouw: mestwet wijzigen

De Ne­derlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de vakgroep akkerbouw van ZLTO vinden dat de mestwet voor de zandgronden in het Zui­den moet worden aangepast.

Volgens onderzoek van Prak­tijkonderzoek voor Plant en Om­geving (PPO) in Vredepeel wordt gangbare akkerbouw onmogelijk door de nitraatrichtlijn. Met de huidige teelten en bemesting wordt de norm voor nitraat in het grondwater ver overschreden.

"De wet is een afweging tussen milieu en economie. Als hieruit blijkt dat akkerbouw niet meer mogelijk is, moet de wet aange­past worden. Het kan niet zo zijn dat met de ideale omstandigheden zoals die in Nederland zijn niet optimaal geteeld kan worden van­wege mestwet", zegt Mark Brand­jes van de NAV.

De ZLTO is het daarmee eens. "Het nitraatgehalte wijkt met 120 milligram per liter grondwater sterk af van de norm van 50 milli­gram. Dit verschil is zo groot dat het ook met veranderingen van meststoffen en bemestingstech­nieken zeer moeilijk wordt om toch aan de norm te voldoen", zegt Theo Koekkoek van ZLTO Akkerbouw.

Hij vergelijkt de situatie met Schiphol. "Ook daar hebben men­sen wel eens last van geluidsover­last of luchtvervuiling. Maar het economische belang daarvan is zo groot, dat het niet gesloten wordt. De economische belangen van de akkerbouw zijn ook heel groot", aldus Koekkoek.

Betere bemestingstechnieken of veranderen van bouwplan zijn volgens hen geen optie. "Bouw­plan is een economische afweging en geen afweging vanwege bemes­tingsnormen. Betere technieken zijn nu nog niet gebruiksklaar."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.