Home

Achtergrond 193 x bekeken

Wijzigingen in voorgestelde nieuwe successiewet

De nieuw voorgestelde successiewet is op enkele belangrijke punten gewijzigd. Het ligt in de planning om de nieuwe wet per 1 januari 2010 in te voeren.

Ongehuwd samenwonenden die nog niet beschikken over een samenlevingscontract, krijgen na invoering van de nieuwe successiewet een half jaar de tijd om dit te regelen. Dit is een van de aanpassingen die staatssecretaris De Jager voorstelt in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Wijziging Successiewet.

Waarschijnlijk hoeft slechts een klein aantal mensen - alleen personen die al jaren op hetzelfde adres wonen en uitsluitend als gevolg van tijdsverloop als partner gelden - alsnog een samenlevingscontract sluiten om in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling en het partnertarief. In veel gevallen zal de notaris bij het opmaken van het testament al hebben gewezen op het samenlevingscontract.Twee andere belangrijke wijzigingen betreffen de bedrijfsopvolgingsregeling en de invoering van een gemaximeerde rente op overbedelingsschulden. Naast reguliere aanmerkelijkbelanghouders komen ook houders van een fictief aanmerkelijk belang weer voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in aanmerking. Dit om liquiditeitsproblemen te voorkomen en omdat een fictief aanmerkelijk belang alleen heeft kunnen ontstaan uit een eerder ‘echt’ aanmerkelijk belang, Hiermee blijft de doelstelling van de regeling (tegemoetkoming voor ondernemers) gewaarborgd.

De uniformering van de tabellen van het Uitvoeringsbesluit Successiewet en het Uitvoeringsbesluit IB gaat niet door omdat dit in bepaalde situaties leidde tot een hogere heffing bij kinderen. De nota van wijziging bevat ter vervanging een nieuwe wettelijke bepaling die de rente op overbedelingsschulden maximeert op 6 procent. Dit voorkomt het ontgaan van het betalen van erfbelasting door het vaststellen van hoge rentepercentages.In de nota van wijziging zijn verder ook de verduidelijkingen opgenomen die gelden voor het nieuwe regime voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Een brief hierover werd eerder al naar de Tweede Kamer gestuurd. Voorop staat hierbij dat het kabinet zich voor deze instellingen zal blijven inzetten. ANBI’s de zich schuldig maken aan het zaaien van haat of oproepen tot of gebruiken van geweld kunnen hierdoor straks hun status verliezen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.