Home

Achtergrond 210 x bekeken

Tuinder als 'eigenbouwer' aansprakelijk voor belastingschuld uitlener

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het gerechtshof Amsterdam dat een tuinder als zogenaamde eigenbouwer aansprakelijk is voor de door een Vennootschap Onder Firma (VOF) verschuldigde loonbelasting.

In de aan de rechter voorgelegde zaak was er sprake van een zogenaamde “polenconstructie”. Kort samengevat is de aan de rechter voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende, X, heeft een klein tuinbouwbedrijf zonder personeel. In april 1996 maakt X gebruik van de diensten van VOF Q. Deze VOF heeft als vennoten een paar honderd Polen en Z. Na een boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting op aan Z, omdat hij vindt dat de Polen in werkelijkheid in dienstbetrekking staan tot Z. Omdat Z de naheffingsaanslagen niet betaalt, stelt de ontvanger X aansprakelijk voor een gedeelte van deze aanslagen.

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat X niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De Hoge Raad oordeelt dat X mogelijk toch aansprakelijk is en wel als eigenbouwer (HR 20 juni 2008, nr. 43 160).

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt Hof Amsterdam dat X als zogenaamde eigenbouwer aansprakelijk is voor de door Q verschuldigde loonbelasting. Art. 35, derde lid, onderdeel b, IW 1990 stelt met een aannemer gelijk degene die zonder daartoe van een opdrachtgever opdracht te hebben gekregen buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard uitvoert. X voldoet aan al de voorwaarden die de wet stelt aan het eigenbouwerschap. Het hof verwerpt verder het standpunt van X dat hij onvoldoende stukken van de ontvanger heeft ontvangen.

Meer informatie: Hof Amsterdam, MK III, 11 juni 2009, nr. 08/00692,
Hoge Raad 20 juni 2008, nr. 43 160

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.