Home

Achtergrond 316 x bekeken

'Ruimere garantie helpt vleesexport nauwelijks'

De verruimde kredietverzekeringsmogelijkheden bevorderen de export van vlees niet of nauwelijks.

Dat geven be­drijven en organisaties in de Ne­derlandse vleessector aan in een telefonische rondgang.

Eind vorige week werd bekend dat de Duitse en de Deense over­heid de mogelijkheden voor ex­portkredietgaranties fiks willen verruimen. In Nederland besloot de regering eind juni al besloten tot een verruiming van de moge­lijkheden voor kredietverzeke­ring.

Die verruiming houdt in dat ex­porterende bedrijven de moge­lijkheid hebben om met dekking van de staat de verzekerde limie­ten maximaal te verdubbelen. De verzekeraars voeren die faciliteit uit binnen de kaders die de staat heeft vastgelegd. De regeling loopt tot eind van dit jaar, maar wordt mogelijk verlengd.

Dominique Hilckmann van de gelijknamige slachterij in Nijme­gen is niet enthousiast. ”Het zet geen zoden aan de dijk. Het kost te veel geld en te veel rompslomp om de aanvullende verzekeringen rond te zetten.” Volgens Hilck­mann zou de overheid verder in moeten grijpen en er voor moeten zorgen dat de normale kredietver­zekering via de verzekeraars weer goed op gang komt.

Volgens Jaap de Wit van Inkoop Oudewater zijn bedrijven in de vee- en vleessector te veel afhan­kelijk van de handel op basis van kredietverzekering. ”In andere sectoren van de economie geldt veel meer dat er pas wordt geëx­porteerd als het geld binnen is. In de vleessector wordt met vrij lan­ge betaaltermijnen gewerkt.”

In de ogen van De Wit is dat een structureel probleem dat niet zo­maar opgelost is. Temeer omdat niet alleen in Nederland zo wordt gewerkt, maar in de hele EU. Ver­der wijst De Wit er op dat bedrij­ven ook veel hebben te lijden van de verlenging van de betaalter­mijnen van supermarkten. ”Daar­door zijn er nog al wat bedrijven in de liquiditeitsproblemen ge­raakt.”

Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV): ”We moeten eerst maar eens in kaart brengen hoe de kredietfaciliteit werkt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.