Home

Achtergrond 175 x bekeken

'Melkprijs eerder 25 dan weer 30 cent of meer'

De melkvee­houderij moet er op rekenen dat de gemiddelde melkprijs in de ko­mende jaren eerder rond de 25 of 26 cent per kilo zal schommelen dan rond de 30 cent of meer.

Dit zegt directeur Mark Tette­laar van Bel Leerdammer in een interview met het Agrarisch Dag­blad.

Voor hem zijn er belangrijke lessen te leren uit de ontwikkelin­gen op de zuivelmarkt in de laat­ste jaren. Een van de belangrijk­ste daarvan is dat melk niet zo’n schaars en moeilijk extra te pro­duceren grondstof is als eerder door veel deskundigen is aange­nomen. Toen de melkprijs in 2007 kort­stondig naar recordhoogte schoot, bleken veehouders overal ter we­reld in staat om ongekend snel bij te schakelen. Dat heeft iedereen verrast, ook Bel Leerdammer.

In 2007 vocht het bedrijf nog om alle veehouders die het als leve­rancier had, te behouden. Begin dit jaar maakte het bedrijf bekend op termijn van een aantal leve­ranciers af te willen. Leveran­ciersvereniging Parco staat op de nominatie om van de hand te wor­den gedaan, al hoeft dat niet op stel en sprong. Bel wil op een net­te manier van Parco af. De wens om leveranciers af te stoten is een gevolg van de onverwacht snelle toename van de melkproductie en de vraaguitval die volgde op de hoge zuivelprijzen. Vorig jaar was vanwege de hoge grondstofprij­zen een lastig jaar voor Bel Leer­dammer. Hogere kaasprijzen kon­den dit niet compenseren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.