Home

Achtergrond 292 x bekeken 14 reacties

Massale bijensterfte komt niet door pesticiden

De wereldwijde massale bijensterfte wordt niet veroorzaakt door pesticiden, maar door een aantal virussen dat de beschermlaag rond de kern van een cel in het lichaam van de bij aanvalt.

Dat blijkt uit Amerikaanse onderzoek, waar de BBC vandaag over schrijft. Tot nog toe werd door veel wetenschappers aangenomen dat de nieuwe generatie insectenbestrijdingsmiddelen verantwoordelijk was voor de bijenziekte.

De onderzoekers vergeleken de genen van gezonde bijen met die van bijen uit korven waar de ziekte heerst. Ze gebruikten cellen uit de ingewanden van de bijen, omdat daar de pesticiden de meeste invloed zouden moeten hebben. Daar bleek echter niets van. Ook vonden de onderzoekers geen bewijs in de genen dat de weerstand van de bijen was aangetast.

Verder onderzoek naar de cellen uit de ingewanden van bijen wees uit dat er veel fragmenten van ribosomen aanwezig waren. Ribosomen zijn complexen van eiwitten die rond de celkern liggen. De onderzoekers denken dan ook dat bijenvolken die kampen met de massale sterfte een probleem hebben met de proteïneproductie.

Uit eerder onderzoek bleek dat hele kleine virussen het ribosoom binnendringen en ervoor zorgen dat er geen eiwitten meer gemaakt worden maar virussen. Op die manier kan het virus zich snel in de bij verspreiden en andere bijen besmetten, waardoor de massale sterfte ontstaat. Andere onderzoekers die pesticiden niet als oorzaak van de ziekte zien, houden de varroamijt verantwoordelijk voor de sterfte.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Zo linkse milieu kikkers >>> ander stok zoeken om mee te slaan. Blijkt maar weer dat jullie wederom geen verstand van zaken hebben

 • no-profile-image

  Johan

  En nu vraagik me af hoe lang die milieu mannen de pesticiden de schuld blijven geven
  Ik denk voor altijd ,want die zijn niet erg gevoelig voor feiten

 • no-profile-image

  Rinie

  Uitslagen van onderzoek worden logischerwijs aangegrepen om de eigen standpunten te onderstrepen. Het is daarbij echter eerst ook belangrijk om te weten: wie verrichtte het onderzoek en in wiens opdracht? Dat staat in het artikel in elk geval niet vermeld.

 • no-profile-image

  Aldert

  Sukkels, zo snel zijn jullie er niet!
  Het gevolg (= sterfte door aanval van virussen) is uitgeplozen, bravo, knap werk!
  Maar WAARDOOR is de afweer van de bijen zo verzwakt dat ze dit virus niet kunnen verslaan? Zoek daar de oorzaak maar eens van!

 • no-profile-image

  boer.p

  alle milieu- organisaties voor de rechter dagen, op beschuldiging van het indiskrediet brengen van de argrarische sector.

 • no-profile-image

  Arjan

  Nou nou, wat een vijandigheid. Waarom kunnen de gangbare boeren niet gewoon accepteren dat er een groep consumenten is dat geen massa-productie voedsel wil eten. En andersom natuurlijk ook. Over tal van onderwerpen zijn meerdere onderzoeken gedaan en vaak zijn er ook verschillende uitkomsten. Experts zijn het vaak met elkaar oneens.

 • no-profile-image

  Arie Koster

  Los van de pesticide (bijensterfte) kan er nog veel meer gebeuren. Nar aanleiding van u bericht het volgende:Naar aanleiding van het bericht op uw websitde over de situatie van de bijen stuur ik onderstaand bericht dat naar vrijwel alle raadsleden en leden van provinciale staten is gestuurd. Er waren veel positive reacties. Dit bericht is vanuit verschillende locale politieke partijen ook naar de leden van de Tweede Kamer doorgestuurd. Misschien kunt u ook doen.

  Vr.Gr. Arie Koster


  Sinds 1985 heb ik vanuit Wageningen frequent contact gehad met de groene mensen van gemeenten in Nederland en verschillende groene organisaties als KNNV, IVN, VHG, etc.. Ik heb vele lezingen gegeven over ecologisch groenbeheer in relatie tot de fauna. Alle kennis van de afgelopen 25 jaar die door groenbeheerders is ontwikkeld heb ik naar aanleiding van de bijensterfte samengevat in een website.
  Zou u deze mail willen doorsturen naar de fracties van de gemeenteraad?
  Het gaat om de toepassing of het gebruikmaken van een onderzoek (door de belastigbetaler betaald).. Dat is volledig vrij van kosten, het bevat geen reclame en het wordt ook niet gesponsord.  Geachte bestuurders

  Zoals u wellicht weet, worden we geconfronteerd met sterfte van honingbijen en wilde bijen. Minister Verburg heeft maatregelen aangekondigd en al genomen. Hoewel de Minister milieuverbetering van de openbare ruimte ter sprake heeft gebracht, is van een effect nog niet veel of zelfs niets te zien of te merken (m.u.v. akkerranden). Bij veel burgers, bestuurders en groenbeheerders is echter wel een grote bereidwilligheid aanwezig de om het leefmilieu van bijen te verbeteren. Het grote dilemma daarbij is het gebrek aan kennis over de uitvoerende maatregelen.

  Om daaraan tegemoet te komen, heb ik een helpdesk voor bijen ontwikkeld. Deze helpdesk geeft antwoord op vrijwel alle vragen, die betrekking hebben op het leefmilieu van bijen en het beheer daarvan.

  De helpdesk is het resultaat van 25 jaar onderzoek in Wageningen (WUR, Dorschkamp, Alterra, Van Hall Larenstein (aan deze HBO-opleiding was ik verbonden als Lector stedelijke beplantingen). Aan deze helpdesk liggen tientallen rapporten en andere publicaties ten grondslag. (zie link Verantwoording op het Homepage van de helpdesk).

  De helpdesk is gericht op het grote publiek én op de professionele groenbeheerder. Voor professionals heb ik al verschillende lezingen over de website gegeven, onder meer op De Dag van de Openbare Ruimte. Men reageert vrijwel zonder uitzondering zeer enthousiast en men vindt ook dat de landelijke overheid van de inhoud kennis van moet nemen. De Website wordt door vele beschouwd als een belangrijke bijdrage om de bijenstand een gezonde toekomst te bieden. Maar het is voor mij heel lastig om toegang te krijgen tot de landelijke overheid.

  Ik hoop dat u in staat bent om de website onder de aandacht te brengen van bestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor groenbeheer en groenbeleid in uw omgeving en indien mogelijk ook onder de aandacht van het landelijke bestuur.

  De bijenhelpdesk laat ook zien wat burgers in hun eigen straat en hun tuin kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten en wat de mogelijkheden hiervoor zijn op het platteland.

  De website is gemaakt op non-profit basis, bevat geen reclame en wordt niet gesponsord. De bedoeling van deze Bijenhelpdesk is dat groenbeheerders zonder of met weinig hulp van buitenaf (bureaus, etc.) hun eigen vragen kunnen oplossen en naar de praktijk toe in beheer kunnen vertalen. Als de bijenhelpdesk de vragen niet beantwoordt, kunnen u of de groenbeheerders altijd kosteloos contant met mij opnemen.


  Met vriendelijke groet

  Arie Koster


  www.bijenhelpdesk.nl / www.hulpvoorbijen.nl / www.ecologischgroenbeheer.nl

  Helpdesk voor bijen, drachtplanten en biodiversiteit.

  Geeft antwoord op vragen over het bevorderen van wilde bijen en honingbijen:

  • Welke planten worden door bijen bezocht?

  • In welk milieu groeien deze planten?

  • Hoe kunnen bestaande vegetaties zoals grasland, bermen en ruigten zo bijenvriendelijk mogelijk worden beheerd?

  • Welke samenstelling moeten bijenvriendelijke houtige begroeiingen hebben en hoe moeten deze worden beheerd?

  • Wat zijn de mogelijkheden voor bijenvriendelijke milieus in het stedelijke gebied en in het agrarische cultuurlandschap?

  • Waar nestelen bijen en hoe kan nestgelegenheid worden bevorderd?

  ariekoster@bijenhelpdesk.nl


  tel. 0318 520807 / 06 12587224

 • no-profile-image

  niet lullen

  Blijk maar eens weer hoe goed die milieuterroristen in het liegen zijn. Boeren doen het gewoon heel goed !!

 • no-profile-image

  Marianne

  Eergisteren kwam ook een onderzoek uit in India deelstad Kerala. Juist daar verdwijnen de bijen massaal en onderzoek vonden imkers hard nodig. Het bleek dat door elektromagnetische golven van zendmasten in de buurt, de honingbij niet kon terugkeren. Na 10 dagen zakte de kolonie in (Bron Brabants Dagblad).

  Vele landen c.q. continenten zullen met de enige juiste verklaring komen. Het is meestal én, én én in zo'n situatie. Gif is niet goed (probeer het zelf) verstoring niet, bepaalde bacteriën en virussen ook al niet. Reacties zijn nog veel te vroeg. Met veroordelen kom je zeker geen stap verder. De wetenschap weet vaak minder dan de naam van de expertise suggereert.

 • no-profile-image

  Peter

  Jammer voor de milieu hufters, maar ze zullen het niet opgeven, de eerste reactie is er al, want het is toch de schuld van de akelige gis spuitende boeren. Er is maar een remedie tegen dit soort lieden: doodzwijgen!!!!!

 • no-profile-image

  hubert willems

  Eindelijk eens goed nieuws! De geitenwollensokken worden eens deftig op hun plaats gezet.Alles aan het gebriuk van pesticiden wijten , is toch zo eenvoudig

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Kijk naar de cijfers over de milieuvervuiling in dit land met voor bijen zeer giftige insecticiden en oordeel dan zelf. De petitie Stop de Bijensterfte is inmiddels door meer dan 25.000 mensen ondertekend. Ook agrariërs ondertekenen de petitie. Het is niet fair deze mensen te stigmatiseren. Er is alle reden tot bezorgdheid.

 • no-profile-image

  eerlijk

  OEI OEI nou hebben onze groene vrienden een probleem wat nu.....waar moeten ze nu de schuld aan geven....

 • no-profile-image

  Gita

  Het is duidelijk dat de bijen verzwakt zijn. Als je de onderzoeks cijfers van de Universiteit Utrecht leest wordt het gebruik van pesticiden enorm overschreden. Soms meer dan 10.000 x hoger dan de wettelijke toelaatbare norm. Alle dieren en mensen hebben een afweersysteem om weerstand te bieden tegen virussen en bacteriën. De bijen sterven met bosjes tegelijk. Het is duidelijk dat de bijen geen weerstand meer hebben. Boeren en tuinders kunnen zich wel boos maken over de "geitenwollen sokken types" of hoe ze dat ook noemen. Maar ik ben meer bang voor de "witte boorden criminaliteit" van tegenwoordig waar alles om geld draait. Boeren en tuinders moeten zich gaan realiseren dat ze zelf ook beter af zijn met een gezonde bijenstand. Immers geen bestuiving geen oogst. Waar zijn ze zo bang voor en vanwaar die agressieve uitlatingen? Hebben ze iets te verbergen misschien?

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.