Home

Achtergrond 205 x bekeken

Geen volledige aftrek voorbelasting verbouwing woonboerderij

De omzetbelasting die drukt op de verbouwing van een woonboerderij komt volgens de rechtbank Den Haag niet volledig in aftrek. Er wordt slechts een aftrek van 20 procent toegestaan.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende is een fiscale eenheid, waartoe onder meer B behoort. B heeft in 1999 samen met zijn toenmalige echtgenote een woonboerderij gekocht. Daarbij was geen omzetbelasting in rekening gebracht. De woonboerderij is na de scheiding in 2005 volledig aan B toebedeeld. De woonboerderij is in 2005 en 2006 verbouwd. Een deel is daarbij tot kantoor verbouwd. Belanghebbende heeft ter zake van de verbouwing in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek gebracht. De inspecteur heeft vervolgens 80 procent van de in aftrek gebrachte voorbelasting gecorrigeerd. In geschil is of belanghebbende alle op de verbouwing drukkende voorbelasting mocht aftrekken. Niet in geschil is dat door de verbouwing geen nieuw vervaardigd goed is ontstaan.

De rechtbank oordeelt dat art. 6, lid 2, onderdeel a, Zesde Richtlijn hier niet van toepassing is, omdat met betrekking tot de woonboerderij zelf in het geheel geen aftrek van voorbelasting is ontstaan. Derhalve kan in het midden blijven of de woonboerderij voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt als een tot het bedrijf behorend goed, of dat belanghebbende op het moment van de aanwending voor zakelijke doeleinden de woonboerderij voor de omzetbelasting geheel als zakelijk vermogen mag etiketteren. Het vorenstaande vindt tevens bevestiging in het Bakcsi-arrest. Ook het bepaalde in art. 20, lid 4, Zesde Richtlijn brengt niet mee dat belanghebbende de voorbelasting volledig kan aftrekken. Aldus is de aftrek van voorbelasting afhankelijk van het belaste gebruik van de diensten. De inspecteur heeft dit gebruik gemotiveerd en onweersproken op 20 procent gesteld. De naheffingsaanslag is dan ook terecht opgelegd. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Den Haag 1 juli 2009, nummer 07/02519

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.