Home

Achtergrond 587 x bekeken

Steun uit prestatietoeslag

FrieslandCampina houdt ondanks de slechte zuivelmarkt vast aan de gekozen strategie.

Grote zorgen over de huidige zuivelmarkt en melkprijs hebben Kees Wantenaar en Sybren Attema. De voorzitter en vice-voorzitter van FrieslandCampina benadrukten dat afgelopen week nog maar eens. Toch is dat voor FrieslandCampina geen aanleiding om de strategie aan te passen. Die is en blijft afgestemd op onveranderd goede verwachtingen voor de lange termijn, afschaffing van de melkquotering én afzetgarantie voor de leden. Voor dit jaar ziet de zuivelaar geen tekenen van structureel herstel. Dat is echter voor FrieslandCampina geen aanleiding om de leden te steunen via aanpassing van de melkprijs of zelfs individuele steun.
Hoe vervelend ook voor melkveehouders met financiële problemen, het overeind houden van individuele leden is geen taak van coöperaties. Het inkomen op een bedrijf is een zaak van de melkveehouder en een gevolg van eigen beslissingen.
Attema wijst er terecht op dat FrieslandCampina wel verantwoordelijk is voor het grootste deel van de inkomsten in de vorm van het melkgeld. FrieslandCampina moet zorgen voor een zo hoog mogelijke melkprijs en die moet nu op een moeilijke markt verdiend worden. Die garantieprijs is een afspiegeling van de melkprijs die andere zuivelaars in Nederland, België, Duitsland en Denemarken uitbetalen. De voordelen van de fusie en de sterke marktposities moeten dan naar voren komen via een duidelijke plus op de garantieprijs via de prestatietoeslag.
De leden van FrieslandCampina mogen ook verwachten dat hun coöperatie het beter doet dan anderen, in ieder geval op de langere termijn, en dat zij dat via de prestatietoeslag merken. Er zijn genoeg voorbeelden van zuivelaars die zijn omgevallen door het uitbetalen van een te hoge melkprijs ten koste van de continuïteit. In die zin is steun in de vorm van een prestatietoeslag, de beste steun. Uiteindelijk moet FrieslandCampina het wel substantieel beter doen. Daar hebben leden recht op, daarvoor zijn ze lid geworden of gebleven.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.