Home

Achtergrond 513 x bekeken

Record vervoer varkensmest

In de eerste vijf maanden van dit jaar is bijna net zoveel varkensmest getransporteerd als in heel vorig jaar.

Dat blijkt uit cij­fers van Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van landbouw. Tot en met mei werd dit jaar 6,7 miljoen ton varkensmest ver­voerd.

Dat is 95 porcent van de totale hoeveelheid varkensmest die in 2008 werd vervoerd. ”De toename komt vooral door de extra opslagcapaciteit die is gerealiseerd. Daarnaast was het prijsniveau voor de afzet van var­kensmest dit voorjaar gunstiger dan vorig jaar. In 2008 hebben var­kenshouders bovendien mest vastgehouden omdat ze het te duur vonden om de mest af te zet­ten ”, aldus Hans Verkerk van de sectie meststoffendistributie van Cumela.

In de eerste vijf maanden werd in Nederland in totaal 12,7 mil­joen ton dierlijke mest vervoerd. Dat is 60 procent van de 21,3 mil­joen ton die in 2008 werd getrans­porteerd. Met 3,7 miljoen ton is in de eerste vijf maanden van 2009 83 procent van de totale hoeveel­heid getransporteerde rundvee­mest vervoerd.

De hoeveelheid getransporteer­de pluimveemest ligt met 659.543 opvallend laag. Het is slechts 22 procent van de totale hoeveelheid van 2008. Verkerk: ”In Nederland lijkt de sector zich voor te berei­den op de nieuwe mestwetgeving, waarbij in het najaar geen drijf­mest meer mag worden uitgere­den. Vaste mest mag wel in het najaar; dit schuift door.” Een tweede verklaring ligt in de forse prijsdaling voor kunstmest.

In de eerste vijf maanden van 2008 werd 966.793 ton mest geëx­porteerd. Dat is 42 procent van de totale hoeveelheid in 2008.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.