Home

Achtergrond 278 x bekeken

Minder vergunningen co-vergister

Agrarisch onderne­mers hebben binnenkort mogelijk minder vergunningen nodig als ze een co-vergistingsinstallatie wil­len bouwen of aanpassen.

De maatregel staat in de Crisis­en herstelwet, waarmee de minis­terraad eind vorige week heeft ingestemd. De wet, die per 2010 moet ingaan, is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Een deel van de maatregelen is tijde­lijk en geldt tot 2014. De ministe­ries van Economische Zaken en landbouw konden gisteren niet zeggen welke vergunningen ko­men te vervallen.

Met de Crisis- en herstelwet wil het kabinet grote bouwprojecten en de aanleg van (spoor-)wegen versnellen door belemmerende regels op te heffen. Het gaat voor­al om snellere vergunningafgifte en beperking van beroep en be­zwaar, met inachtneming van Eu­ropese en internationale regels.

De nieuwe wet bevat verder maatregelen om de onteigenings­procedure te versnellen en de aanleg van (middelgrote) wind­molenparken te stimuleren; glas­tuinbouwgebieden, met name bij Venlo, krijgen een impuls; en ook de voorstellen die minister Gerda Verburg vorige week deed om de Natuurbeschermingswet te wijzi­gen vallen eronder. Stichting Na­tuur en Milieu vindt dat de wet de rechtsbescherming van burgers, natuur en milieu uitholt.

De wet is een nieuwe maatregel om de economische crisis te be­strijden. Met het Aanvullend Be­leidsakkoord van eind maart gaf het kabinet de agrosector al een extra impuls van 110 miljoen euro, met name voor duurzame stallen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.