Home

Achtergrond 262 x bekeken

Mestopslag niet gemeld: naheffingsaanslag gehandhaafd

Het belang van het tijdig melden van een begin- of eindvoorraad mest voor de fosfaatheffing wordt nogmaals onderstreept door het gerechtshof te Den Bosch.

Omdat de voorraad niet tijdig is gemeld, is een agrariër meer fosfaatheffing verschuldigd. Het verweer dat hij afging op de mededeling van de firma die de mestopslag vulde, dat de mestopslag geregistreerd was kon hem niet baten.

Kort samengevat is de uitspraak als volgt:

Belanghebbende is agrarisch ondernemer met een mestopslag die hij in 2002 heeft laten vullen door een mestleverancier. Niet in geschil is dat belanghebbende deze mestopslag en de daarin opgeslagen voorraad niet (tijdig) heeft gemeld. Omdat de inspecteur geen rekening gehouden heeft met de opgeslagen mest, deze was immers niet tijdig gemeld, heeft hij een naheffingsaanslag mineralenheffing opgelegd.

Het hof bevestigt de uitspraak van Rechtbank Breda. Op grond van artikel 24 Meststoffenwet kan de belastbare hoeveelheid mineralen worden verminderd of vermeerderd met de beginvoorraad en/of eindvoorraad. Voorwaarde is wel dat deze tijdig is gemeld, wat in casu niet het geval was.
Het Hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Den Bosch 8 mei 2009, nummer 07/00377
Rechtbank Breda 28 juni 2007, nummer 06/2929

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.