Home

Achtergrond 387 x bekeken 24 reacties

'Melkveehouderijen zijn meestal solvabel'

De solvabiliteit van de meeste grondgebonden melkveebedrijven is goed.

Het probleem zit hem in de liquiditeit, al kunnen de meeste melkveebedrijven dit best aan. Daar moet niet te dramatisch over worden gedaan. Dat zegt Fried Frederix, voorzitter van koepel van agrarische accountants VLB en algemeen directeur van de Gibo groep.

Frederix was als adviseur een van de deelnemers aan het overleg tussen de verschillende ketenpartijen in de zuivelsector. Als de melkprijs voor een langere periode op een laag niveau blijft, komen er volgens Frederix zeker bedrijven in de problemen. Vooral pachtbedrijven en melkveebedrijven die net zijn overgenomen en daarbij zwaar gefinancierd komen in de problemen. Het rendement op eigen vermogen is bij deze bedrijven niet hoog genoeg. Daarom is het volgens Frederix goed dat er gekeken wordt naar maatregelen om deze moeilijke periode door te komen.

Grondgebonden melkveebedrijven hebben over het algemeen volgens Frederix genoeg reserves. "Er is geen bank die moeilijk doet als veehouders tijdelijk extra geld willen lenen om hun liquiditeitspositie te verbeteren", aldus Frederix. Dat bedrijven interen op hun reserves hoort volgens hem bij ondernemerschap. "Melkveehouders moeten zorgen voor een buffer. Ik denk dat de betere ondernemers hier al op zijn ingesteld."

Hij ziet dan ook absoluut toekomst voor de melkveesector in Nederland. "De huidige crisis zorgt er wel voor dat veel melkveehouders scherper moeten gaan ondernemen. Ik denk dat er nog veel is te winnen. Dan denk ik vooral aan management."

Ook Frederix denkt niet dat de melkprijs zich op korte termijn gaat herstellen, maar over de huidige ontwikkelingen op de beurs is hij positief. "Je ziet dat de koersen langzaam stijgen. Als de beurs op peil blijft dan neemt het vertrouwen van de consument mogelijk weer toe." Dit zorgt er volgens de voorzitter mogelijk voor dat voorspelde negatieve economische ontwikkeling na de vakantieperiode zal meevallen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ABK

  Dus: Geen oordeel zonder voordeel!!!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Als de GIBO niets beters te melden heeft kan ze beter ophouden. Dit wordt ook in elke reactie geschreven. De banken hebben het helemaal laten afweten! Ook de boeren worden hiervan het slachtoffer. De kosten voor de boekhouding ook maar eens met de trent mee laten gaan. Dan is die grote mond zo over!!!!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  De waarde van een goede accountant is niet in geld uit te drukken, helaas nemen de accountants dit wel erg letterlijk. Het rendement op eigen vermogen is altijd al marginaal geweest dus bijlenen is slechts in tiende procenten uit te drukken. Problemen ontstaan als grondprijzen gaan zakken en de vlag de lading niet meer dekt. Gaan we dan met de hele economie naar een vreemd soort communistis-kapitalistisch systeem???

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @ melkveehouder. Nog even kort over de grondprijs. Natuurlijk is een lichte daling van de grondprijs mogelijk, ook gerelateerd aan de woningprijs. De woningprijs zakt momenteel slechts met 4%, de grondhandel ligt enigzins stil, maar zal niet veel verder zakken. Stel: een boer heeft een Totaal Vermogen van 2 miljoen, waarvan 40 hectare a 35000 = 1,4 mln en melkquotum van 8 ton a 75c = 0,6 mln. Hij heeft een solvabiliteit van 75%, dus 1,5 mln EV en 0,5 VV. De grondprijs zakt 5%. Zijn grondvermogen wordt dan 1,33 en zijn TV 1,93. Zijn solvabiliteit wordt daarmee 74% en zakt dus 'slechts' 1%. Kortom, de huidige grondprijsdaling is voor de solvabele melkveehouder geen bedreiding voor de bedrijfsvoortgang. Dat vet op de ribben zit er dus duimendik op, maargoed, ik ben het met je eens dat je niet vetter wordt, ondanks die uitstekende solvabiliteit.

 • no-profile-image

  Charly's Devil

  Ben tientallen jaren werkzaam in de agrarische sector met een uitstapje van enkele jaren in de financiële sector. Dat laatste is mij slecht bevallen. De door mij geconstateerde cowboywereld aldaar heeft mij besloten om terug te gaan naar de agrarische sector. De problemen in de financiële sector van de laatste jaren waren te voorzien. De mate waarin is echter vele malen erger dan iemand kon bedenken. Alhoewel er zijn mensen die het wel voorspeld hebben. Deze werden echter de mond gesnoerd: pessimisten. Klokkeluiders, zoals de cityboy in Londen lopen in Nederland tegen armoede aan, en blijven als financiële medewerkers van banken hun mond houden. Angst voor persoonlijk bankroet doet hen zwijgen.
  Kijken we naar de melkveehouderij dan valt op dat 1 zwaluw al een zomer aankondigde in 2007. Daarop zijn toch managementbeslissingen genomen. Deze pakken verkeerd uit voor een aantal bedrijven. Historisch gezien is de macro economische situatie van belang. Een afgepaalde markt (EU) wordt vervangen door een wereldmarkt. Dat doet scenario's oproepen uit het verleden: De landbouwcrisis van 1880, 1930 tot 1940 en de akkerbouwcrisis van de jaren 1983 tot vult u zelf maar in, alsook de varkenscrisis in de afgelopen 10 jaren. Voor de pure landbouwbedrijven is veelal het antwoord geweest: kostenbesparing, schaalvergroting en vermindering van het aantal bedrijven in de sector. Voor een deel is dat gepaard gegaan met verhoging van de hypotheek om de schaalvergroting te kunnen betalen. Een minderheid heeft zich gehouden aan gecontroleerde groei zonder drastische verhoging van de hypotheek. Met dat laatste haal je niet de krant, maar wel zwarte cijfers en het gevoel dat je niet voor de bank werkt maar voor jezelf en het vaderland.
  Uiteraard is een groep melkveehouders verheven boven alle armoede. Ze zijn voor de stad en industrieterrein of luchthaven weggekocht en kunnen zich alles permitteren. Maar dat is niet verdiend met de normale bedrijfsvoering. Het leidt eerder tot een tweedeling in de sector. Ze zijn geen maatstaf voor de sector.
  De te lage opbrengstprijzen in de agrarische sector gelden ook voor de melkveehouderij. Hoe daar op in te spelen? Dat kan door te letten op de kosten. Inderdaad, ook de kosten van de boekhouder zijn kosten waar je op kunt letten. Zoals er vele meer zijn. Voor de bedrijven die zware financiële problemen kennen en veel rente moeten betalen kunnen drastische maatregelen een oplossing zijn. Kunnen. Dat wil niet zeggen, dat deze makkelijk zijn. Echter wie de schoen past trekke hem aan. Gedacht kan worden aan:
  Verkoop van een deel van het melkquotum als er ook mestafzetkosten betaald moeten worden. Verkoop niet zoveel dat er belasting over betaald moet worden, maar dat het verlies er net mee weggewerkt kan worden. Het teveel aan melkvee kan worden verkocht.
  Een gedeeltelijke verkoop van grond. Bijvoorbeeld de grond op afstand. Uiteraard als er een redelijke prijs betaald wordt. Grondprijzen schommelen in de loop der tijd. De prijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Deze kunnen een aantal jaren dalen om daarna weer te gaan stijgen. Hoelang de prijzen hoog blijven en hoelang ze dalen is niet te zeggen, maar schommeling in prijs kan interessant zijn om de kosten te drukken op dit moment bij de huidige hoge grondprijs. De liquiditeits- en inkomenssituatie kan hierdoor op de korte termijn verbeterd worden. Voor boeren is de verkoop van grond een harde maatregel. Het is echter op het juiste moment een goede maatregel om te kunnen overleven. Bij een goede bedrijfsvoering kan in een situatie dat de grondprijs op een lager niveau is aangekomen besloten worden om weer over te gaan tot aankoop van grond in de toekomst.
  Kan de grondprijs dalen? Ja, dat kan. We hebben dat aan het begin van deze eeuw gezien. Het kabinet besloot om tijdelijk geen grondaankopen te doen. In een korte periode viel de prijs terug. De huidige grondprijsstijging is ongeveer 5 jaar geleden ingezet, en kan wel degelijk tot een eind komen. Bijvoorbeeld als de overheid wederom besluit om een investeringsstop in te voeren. Balkenende heeft hierover al gewikt en gewogen. Bij het oplopen van het begrotingstekort kan het in 2011 al zover zijn, dat het kabinet deze drastische maatregel gaat treffen. Niets is zeker, maar het kan gebeuren.
  Uiteraard heeft eenieder met een liquiditeitsprobleem de aflossing in overleg met de bank stilgelegd naar ik mag aannemen.
  Fiscaal gezien kan een bezwaar gemaakt worden tegen de voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting indien het inkomen lager zal zijn dan het voorgaande jaar. De sterk gedaalde melkprijs zal hiertoe de juiste aanleiding zijn.
  Een andere mogelijkheid om kosten te besparen is het analyseren van de kosten voor de fokkerij. Hoe kunnen de kosten worden beperkt met toch een goede genetische vooruitgang? Is het inzetten van kruising mogelijk om bijvoorbeeld uierontsteking te verminderen? Wat is de trend in de melkveehouderij? Hoe kan er met fokkerij op worden ingespeeld?
  Is een overgang naar biologische melkveehouderij interessant?
  Kan de mechanisatie verminderd worden en vervangen door loonwerk? Is de loonwerker bezig met satellietondersteuning van zijn werkzaamheden? Kan dat voordelen bieden met de beperking van de kosten voor gewasbescherming, bemesting en andere? Is verhoging van de opbrengsten daarmee haalbaar tegen lagere kosten?
  Hoe kan de verhouding aantal jongvee per melkkoe worden verminderd?
  Is de krachtvoergift per melkkoe voldoende toegespitst op de individuele prestatie van de koe? Kan de verdeling worden verbeterd?
  Er wordt verwacht dat de melkprijs in de komende tijd zal gaan stijgen. De ene voorspelt einde 2009 de ander voorziet het in 2010. Niets is zeker in deze. Wat wel zeker is dat u als melkveehouder de liquiditeit wil verbeteren om deze moeilijke tijd te overbruggen tot de prijzen herstellen. Succes daarmee.

 • no-profile-image

  Bubba

  Ben ik helemaal mee eens! Heb na jaren ergenis de Gibo eruit gezet afgelopen jaar. Scheelt bij mij ook 40-50% in de boekhoudkosten op jaarbasis. Dat helpt meteen in moeilijke tijden.

 • no-profile-image

  stammie

  Ik denk meneer Frerix dat er aan het management van de gibo ook nog wel veel verbeterd kan worden, maar ja zij kunnen de kosten gewoon doorberekenen aan de boer dus waarom zouden ze.
  Enkele jaren van gobo naar andere accountant gegaan scheelde ongeveer 45 % in kosten. Dus collega's als je kosten wilt besparen!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Prima stuk charly's devil. Je verwoord in brede, en algehele, zin hoe de zaak (momenteel) in elkaar steekt. Een zeer goede bijdrage aan deze discussie, petje af.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Iedere klant die voortijdig stopt is een verloren klant. Dat weet Frerix heel goed. Als adviseur zou ik ook zo praten. En als het moment dan toch aanbreekt dat de klant moet stoppen, heeft Frerix er in ieder geval nog geld aan verdiend.
  Aan iedere solvabele klant is nog geld te verdienen ondanks liquiditeitsproblemen.
  Hoe meer problemen, des te meer advies en hoe groter de omzet.

 • no-profile-image

  jan

  als ik als handelaar het verhaal goed beluister, dan wordt er mede door vraaguitval teveel geproduceerd. bij jan de handelsman zakken de prijzen dan ook als bakstenen in zon situatie. conclusie tijdelijk europees quotum bevriezen en vele landbouwbedrijven zullen gered worden. waarom doet het cda eigenlijk niets. ze zijn zeker met vakantie.

 • no-profile-image

  wippie

  Of je nou Gibo fan bent of niet. Dit artikel klopt gewoon. Diegene die hier het hardst roepen van niet zijn gewoon boeren zonder toekomst, geen enkel potencieel om ondernemer te worden. En als je meent dat 50 % minder boekhoud kosten je door deze lastige perioden zal helpen dan heb je de financieele zaken echt niet op orde.......

 • no-profile-image

  landman

  Gibo heeft makkelijk praten. Solvabiliteit van melkveehouders blijft zolang de agrarische waarde van landbouwgrond in stand wordt gehouden. Maar het ziet er naar uit dat met de huidge landbouwprijzen en de grondprijs van vandaag de dag, er niet meer rendement uit een hectare landbouwgrond gehaald kan worden. Met gevolg dat de grondprijs onherroepelijk naar beneden gaat. En halvering van de grondprijs is dan niet ondenkbaar. Biij halvering van de grondprijs zal geen enkele boer in Nederland nog solvabel zijn.

 • no-profile-image

  Leen

  Weer zo'n "Stuurlui aan de kant verhaal". Wat hij bedoelt met: Ik denk dat er nog veel is te winnen. Dan denk ik vooral aan management" weet hij waarschijnlijk zelf niet. Dit verhaal geldt natuurlijk voor de hele OG sector. De huizenmarkt wordt ook kunstmatig hoog gehouden door idioot hoge grondprijzen en gemanipuleerde vraag. Als de afgelopen decennia de "politieke vluchteling" niet met vele tienduizenden waren toegelaten lag nu de huizenmarkt gigantisch op z'n gat door overschot aan aanbod.

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Wat een lulpraat van meneer Frerix.
  Je kunt wel solvabel zijn en daarmee je rekeningen kunnen betalen. Maar wanneer er dagelijks geld bij moet houdt het een keer op. Meneer de adviseur zou er beter aan doen in deze tijd aan te geven hoe te ondernemen. Maar nee het gaat niet veel verder dan analyseren en reageren. Daar kunnen we niets mee. Iemand die ondernemers adviseert zou bete rmoeten weten. Het zou beter zijn dat hij pleitte voor zijn klanten en waan zou geven dat een liberale markt funest is voor de sector. Maar nee Frefix komt niet veel verder dan het napraten van LTO en LNV. Dat gaat hem klanten kosten want aan zo iemand hebben we niets.

 • no-profile-image

  Boerenzoon

  @De Boer , Reeuwijk
  In een dermate slechte markt als nu lijkt het mij begrijpelijk dat je niets verdient! Maar dat is hoe het werkt. Alle boeren die het afgelopen jaar (toen de melkprijs boven de 45 cent lag!) een buffer hebben aangelegd, en geen grote trekkers hebben gekocht, zullen nu de crisis doorkomen. Als ondernemer zijn er goede en slechte tijden. Dit lijken mij duidelijk de slechte tijden waarin de doelstelling is je hoofd bovenwater te houden. In de goede tijden moet je doelstelling weer zijn om een goede winst te draaien waarbij je je buffers weer aan kunt vullen én er een goed bestaan aan overhoudt!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Het is gewoon een waarheid als een koe, iedereen die de melkveesector kent en weet wat solvabel betekent zal Frerix gelijk moeten geven. De meeste melkveehouders hebben weinig risico met een degelijk vermogen in grond. Dat is iets waar intensieve bedrijven het zonder moeten doen. Dat grondprijzen op lange termijn gaan dalen is lulkoek.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Piet, niemand beweert dat de grondprijzen op lange termijn gaan dalen. Het gaat over de korte termijn. Jouw opmerking 'lulkoek' snijdt daarom geen hout. De grondprijzen zijn gerelateerd aan de woningprijzen, dit is een statistisch gegeven. De woningprijzen vertonen een dalende lijn, en de grondprijzen zullen volgen. De meeste gemeenten zitten al met onverkoopbare kavels omdat projectontwikkelaars geen interesse meer tonen. Dat melkveehouders weinig risico lopen is niet geheel correct. Het eigen vermogen is opgebouwd doordat de melkveehouderij grondgebonden is, en sec. voor de ruwvoerproductie grond noodzakelijk is. In de melkveehouderij is verlies draaien net zo onbekend als het met de kruiwagen wegrijden van de winst in goede tijden. M.a.w. als het vet van de ribben af is, komt het er niet zo vlug bij. En om bij te blijven is (tijdelijk) vet op de ribben toch wel noodzakelijk. En juist hier zit het risico voor de toekomst, als solvabele loonslaaf van de bank wordt je niet vet. Alleen de slavendrijvers worden hier beter van.

 • no-profile-image

  De Boer

  20 cent voor een kg melk, trek daar alleen al de voerkosten en de rente af, dan ben je bij de meesten al over de helft....Waar zit dan de ruimte nog??
  Iedereen in de landbouw verdient geld, behalve de boer zelf!!

 • no-profile-image

  kani Baal

  Juist ja en de agrarische bank weet dit ook. Over een jaar of 10 is deze bank de grootste melkveehouder van Nederland. In de groente/sierteelt is dit al aan de gang . Voor de meest melkveehouders zal dit "bankslaaf"scenario ook werkelijkheid gaan worden. Op een of andere manier zal de melkprijs omhoog moeten. Als je zelf voldoende inkomen hebt dan heb je de bank niet nodig, maar ja hoe doe je dat ?...

 • no-profile-image

  jac

  Goed bekeken Landman. Maar dat durft ons Gibo-mannetje niet hardop te zeggen. Denk dat hij anders in Utrecht op het matje mag komen.

 • no-profile-image

  kani Baal

  We praten hier over het feit of de bedrijven wel solvabel zijn.....Wat is dit ?Ik lees nix anders dan dat er financiële problemen op de melkveehouderijbedrijven zijn. De boeren werken 7 dagen in de week.Hebben miljoenen bedrijven. Moeten alle kwalificaties als ondernemer hebben. Lijden ze dan aan verkapte armoe??Ik mag toch wel aannemen dat een boer minstens zoveel verdiend als een krijtstreep van de Rabo ? Zoniet dan is er ergens iets goed mis in dit land.

 • no-profile-image

  Jonas

  Inderdaad, zeer knappe analyse!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Piet, in jouw genomen(gemiddeld) voorbeeldbedrijf zijn genomen getallen niet juist. Het gemiddeld vreemd vermogen bedraagt het dubbele, de waarde van het quotum mag je (bancair) inmiddels op nul zetten en de te verwachten grondprijsdaling zal groter worden dan 5%. Met deze meer realistische uitgangspunten krijgt "duimendik vet" en uitstekende solvabiliteit een heel andere betekenis.
  Met een gemiddeld rendement van 0.3 procent op het EV wordt je inderdaad niet vetter, en is plotseling fors afvallen een aanslag op de gezondheid van een melkveebedrijf.
  Het is geen goud wat blinkt in de melkveehouderij, hoewel voor velen bij de buren het gras groener lijkt.

 • no-profile-image

  Kristof

  MEESTAL
  zegt al genoeg.
  jammer genoeg zijn er veehouders die 32cent nodig hebben om de boel af te lossen.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.