Home

Achtergrond 362 x bekeken

Project voor opslag CO2 door akkerbouw

De akkerbouw kan CO2 opslaan in de bodem door de toepassing van biochar. Bovendien verbetert het de bodemkwaliteit.

Daarom steken de EU en het akkerbouwbedrijfsleven 5 miljoen euro in een project om biochar te onderzoeken. Het project loopt vier jaar en wordt uitgevoerd in zeven West-Europese landen. Biochar is de koolstofhoudende stof die overblijft wanneer biomassa via pyrolyse wordt omgezet in biodiesel.

Berekeningen tonen aan dat de productie van biochar rendabel is, zegt directeur Rob van Haren van het project Kiemkracht. Van Haren sprak vandaag op een themadag in Losdorp (Gr) van de Nibem, de organisatie van brouwers en mouterijen. "Daarbij gaan we uit van een prijs die gelijk is aan die van compost."

Daarnaast heeft de koolstofhoudende grondstof voordelen voor de akkerbouw, zegt Van Haren. "Biochar wordt al gebruikt in Canada, de VS en Australië. Het verbetert de bodemstructuur en verhoogt het vochthoudend en waterbergend vermogen van de grond."

Het helpt ook mee de klimaatdoelstelling te halen, stelt Van Haren. "Biochar legt CO2 permanent vast in de grond. Daarom wil de UNCCD (de VN-organisatie die strijdt tegen de verwoestijning) dat biochar officieel wordt erkend als een methode voor de opslag van CO2. Boeren zouden dan de beschikking krijgen over CO2-rechten die ze kunnen verkopen."

Of registreer je om te kunnen reageren.