Home

Achtergrond 195 x bekeken

PT: plannen fytosanitair fonds vergen aanpassing

Het Productschap Tuinbouw (PT) zegt dat bestaande plannen voor een fytosanitair fonds op problemen kunnen stuiten bij de toetsing voor ondermeer staatssteun.

Dat blijkt uit een juridisch onderzoek. Het PT wil deelname van minimaal 70 procent van de telers.

Volgens het PT zal het traject van een fytosanitair fonds lastig zijn. Het fonds dekt risico’s op schade door quarantaineorganismen in de kas. In de huidige vorm zullen de plannen mogelijk niet door de toetsing komen van regelingen voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en de regeling voor staatssteun, blijkt uit stukken voor de bestuursvergadering. Daarin wordt het bestuur gevraagd het fonds uit te werken.

Met name de hoogte van de heffing voor het fonds zal een drempel zijn. Een toelichting kon het PT vandaag niet geven. Wel schrijft het PT dat met aanpassingen mogelijk wel aan de voorwaarden van de toets kan worden voldaan. Het PT noemt een subsidieplafond, waarbij na een uitbraak de eerste aanvragers gehonoreerd worden. Ook denkt het PT aan leningen in plaats van uitkeringen.

Inningsproblemen

Verder denkt het PT dat na een uitbraak de heffing voor een bedrijf fors oploopt, wat tot inningsproblemen kan leiden. Uit de praktijk weet het PT dat een hoge heffing het draagvlak voor zo’n fonds negatief beïnvloedt.

Daarom stelt het PT voor om bij een draagvlaktoets een berekening van de te verwachten kosten mee te sturen. Het PT wil dat minimaal 70 procent van de telers zich uitspreekt voor zo’n fonds. Aanvankelijk mikt initiatiefnemer LTO op plantenkwekers en tomatentelers.
Verder denkt het PT dat het aanzienlijke tijd zal duren voordat de regeling klaar is, omdat moet worden gewacht op definitieve goedkeuring van de EU.

Of registreer je om te kunnen reageren.