Home

Achtergrond 161 x bekeken

PT: bundelingsbesluit over enkele weken

Het Productschap Tuinbouw (PT) verwacht nog enkele weken nodig te hebben voor een besluit over een aanvraag voor een Associatie van Producentenorganisatie (APO) voor komkommerpartijen in Limburg.

Dat is de uitkomst van overleg tussen het ministerie van LNV en het productschap deze week. Het PT wil over de uitkomsten van het overleg alleen zeggen dat er meer duidelijkheid is gekomen over interpratie van de Europese regels inzake Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). Volgens het ministerie zal het PT in die periode aanvullend onderzoek doen naar de aanvraag voor erkenning als APO.

De Europese regels maken het volgens Nederlandse telers mogelijk dat afzetorganisaties met behoud van eigen identiteit samen één commercieel beleid voeren. Deze bundeling leidt volgens telers tot grotere marktmacht tegenover supermarkten.

Het productschap wil niet ingaan op de inhoud van het overleg met LNV. Dit overleg was ingesteld nadat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) had gesteld niet bevoegd te zijn de plannen te toetsen op de Nederlandse mededingingswetgeving. Door die informele zienswijze van de NMa was nog altijd niet duidelijk of een APO past in de Nederlandse mededingingsregels. Het PT wilde als uitvoerder van de Europese regels namens het ministerie van LNV daarom met ambtenaren van LNV overleggen.

In 2008 stelde toenmalig PT-voorzitter Dirk Duijzer dat aan een APO mededingingstechnische nadelen kleven die niet in een fusie zijn te verwachten. Ook de koepel voor afzetorganisaties DPA liet weten dat een bundeling lastig realiseerbaar is, maar volgens telerscollectief voor komkommer K8 is uit juridisch onderzoek door het PT en uit direct contact met de Europese Commissie juist wel gebleken dat een APO past in het GMO-beleid.

K8 noemt het dan ook onbegrijpelijk dat PT niet eerder een handtekening zette onder de plannen voor de zuidelijke komkommerorganisatie Kompany.

Het besluit van het PT ligt voor aan de afdeling medebewind.

Of registreer je om te kunnen reageren.