Home

Achtergrond 526 x bekeken

Nog geen luchtwasser pluimvee

Het is nog niet gelukt om gecombineerde luchtwassers te ontwikkelen voor de pluimvee­houderij.

Hierdoor blijft voorlopig 45 miljoen euro, die beschikbaar is voor investeringen in de lucht­wassers, op de plank liggen. Dat schrijft minister Jacqueline Cramer (Vrom) in een brief aan de Kamer. Er zijn wel luchtwas­sers voor de pluimveehouderij, schrijft Cramer, maar die voldoen niet aan de eisen. Voor de var­kenshouderij is dat wel het geval.

Belangrijkste probleem is dat de luchtwassers verstopt raken door grof stof, dat door pluimvee wordt voortgebracht. Onderzoe­kers en ontwikkelaars verwach­ten niettemin dat het mogelijk is om combi-luchtwassers voor de pluimveehouderij te ontwerpen, die aan de eisen voldoen.

Gecombineerde luchtwassers richten zich op vermindering van fijn stof, ammoniak én stank. Daarbij wordt een reductie van minimaal 70 procent beoogd. In het nationaal plan voor ver­betering van de luchtkwaliteit is 45 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van fijnstof in de land­bouw, met name de pluimveehou­derij. Er bestaan al wel enkelvou­dige luchtwassers die de uitstoot van fijnstof tegengaan. Deze ko­men in aanmerking voor fiscale aftrek via de MIA- en Vamil-rege­ling.

Samen met de provincie Noord­-Brabant doet het ministerie van milieu onderzoek naar de wer­king van luchtwassers in prak­tijkprojecten. Voor het ontwikke­len van nieuwe technieken is sub­sidie beschikbaar, bijna 3 miljoen euro in 2008-2009.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.