Home

Achtergrond 363 x bekeken

Natuur op landbouwgrond kost 3.000 euro per jaar

Het veranderen van een hectare landbouwgrond naar natuur kost de economie in een periode van dertig jaar 58.712 euro.

Dat zegt econoom Louis Slangen van de leerstoelgroep Agrarische economie van de Wa­geningen UR. "Natuur kan de netto toegevoegde waarde van de landbouw niet compenseren", al­dus Slangen. Gerekend naar con­tante waarde komen de kosten minus de baten op jaarlijks bijna 3.000 euro per hectare.

De kosten zijn gebaseerd op de gederfde nettoproductie die de hectare bij landbouwgebruik zou genereren. Dat is 2.000 euro per jaar. Hier zijn niet alleen de opbrengsten voor de boer in meege­rekend, maar ook de opbrengsten van de agribusiness er omheen. De kosten van extra beslag op pro­ductie voor planning en inrich­ting van het terrein bedragen in het eerste jaar 10.000 euro. Daar­na zijn de onderhoudskosten jaar­lijks 800 euro. De baten van de nieuwe natuur bestaan uit de op­brengsten door toerisme en de op­brengsten voor terreinbeherende organisaties. Dat is 6.916 euro per hectare in 30 jaar. "Uit landelijk onderzoek blijkt dat de aanleg van extra natuur weinig extra op­brengsten biedt voor het toeris­me", aldus Slangen.

"Bepalend bij de kosten van aanleg van de natuur is de netto­productie van arbeid en kapitaal die uit de landbouw vrij komt. In veel gevallen gaat het echter om oudere boeren die niet meer ac­tief worden op de arbeidsmarkt, waardoor deze nettoproductie heel laag is. Ook de gebruikte landbouwmachines brengen rela­tief weinig op omdat ze alleen in de landbouw ingezet kunnen wor­den", legt Slangen uit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.