Home

Achtergrond 355 x bekeken 2 reacties

Natuur en akkerbouw werken samen op natuurakker

Bij het aanleggen van natuurakkers kunnen akkerbouw en natuurbeheer goed samenwerken.

Ook kan de natuurontwikkeling zo uitgevoerd worden door agrariërs. Dat stellen LEI en Alterra van Wageningen UR en CLM in het rapport Natuurakkkers in het Buytenland, bedrijfsconcepten voor het samengaan van natuur en akkerbouw.

Natuurakkers zijn percelen waarvan het beheer niet is gericht op commerciële gewassen, maar op het behoud van de dieren en planten die er voorkomen.

De studie, uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, geeft inzicht in de wijze waarop natuurakkers een levensvatbaar bedrijfsconcept kunnen zijn voor het Landschapspark Buytenland in de gemeente Albrandswaard, waar een 600 hectare groot natuur-en recratiegebied wordt gerealiseerd.

Natuurakkers vergen een andere vruchtwisseling met meer granen, een lagere bemesting en minder bestrijding van onkruid dan reguliere akkerbouw, aldus de onderzoekers. Sommige dier- en plantensoorten zijn bovendien afhankelijk van één specifiek gewas. Door verschillende gewassen en teeltsystemen naast elkaar een plek te geven kan een diverse akkernatuur worden verkregen.

Uit de studie blijkt dat de natuurdoelstellingen voor het Landschapspark Buytenland gehaald kunnen worden met agrarisch beheer en goed ondernemerschap. Agrariërs kunnen met natuurakkers voldoende inkomsten genereren. De onderzoekers hebben drie verschillende bedrijfsconcepten ontwikkeld die volgens hen bedrijfseconomisch en qua natuurdoelstelling en organisatorische randvoorwaarden haalbaar zijn.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    freek

    dat klinkt als susidie voor braakliggen. En wat een uit vinding als je natuur en akkerbouw door elkaar mixed krijg je ....NATUURAKKER ja je verzint het toch nietalleen het bedenken van die naam heeft misschien wel 30000 gekost

  • no-profile-image

    gert

    Zoals eerder gebeurt is zal deze subsidie na enkele jaren wel weer door de politiek en de natuurorganisaties afgebouwd worden,en zit de boer met een onbruikbaabaar stuk land

Of registreer je om te kunnen reageren.