Home

Achtergrond 224 x bekeken

Naleving IPPC-richtlijn verbeterd

De naleving van de IPPC-richtlijn is de afgelopen jaren verbeterd.

Inmiddels voldoet 94 procent van de (milieu-)vergun­ningen aan de richtlijn. Volgens opgaven van het bevoegd gezag (provincies, gemeenten) voldoen 291 vergunningen nog niet. Dat schrijft minister Jacqueline Cramer (Vrom) aan de Kamer. Volgens Cramer bewijst dit dat toezichtsacties van de Rijksin­specties effect hebben; in oktober 2007, toen de IPPC-richtlijn van kracht werd, was circa 80 procent van de vergunningen in overeen­stemming met de richtlijn.

IPPC staat voor Integrated Pol­lution Prevention and Control. De EU-richtlijn beoogt de uitstoot van vervuilende stoffen naar wa­ter, lucht en bodem door de indu­strie en grotere intensieve vee­houderijen te beperken. De richt­lijn geldt voor veehouderijen met minimaal 750 zeugen, 2.000 vlees­varkens of 40.000 kippen.

De EU-Milieuraad spreekt eind deze maand over voorstellen van de Europese Commissie om de richtlijn aan te scherpen, onder meer door ook kleinere pluimvee­houderijen en middelgrote stook­installaties bij glastuinbouwbe­drijven onder de richtlijn te bren­gen. Inmiddels zou er een com­promisvoorstel van EU-voorzitter Tsjechië liggen, dat deze uitbrei­dingen grotendeels ongedaan maakt, aldus Cramer.

De Commissie heeft een aantal lidstaten, waaronder Nederland, eerder ingebrekegesteld wegens het niet naleven van de IPPC­richtlijn. Die procedure loopt nog en kan leiden tot financiële sanc­ties, waarschuwt de minister.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.