Home

Achtergrond 173 x bekeken 2 reacties

'Milieu aan bedrijfsdoel koppelen werkt'

Melkveehouders zijn via bedrijfsdoelen te motiveren tot milieubewust handelen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinsituut LEI.

Dat presenteert dit in het rapport Ammoniakemissiereductie via zelfregulering. Volgens de onderzoekers zijn melkveehouders bij de huidige middelvoorschriften moeilijk te motiveren om de ammoniakemissie verder te verminderen. Deze motivatie verbetert als de reductie aansluit op de eigen ambities waarbij bedrijfsdoelen een rol spelen. Een gezonde, goed presterende veestapel is hier een voorbeeld van.

Gedurende een jaar keken de onderzoekers bij drie praktijknetwerken van elk acht veehouders hoe milieu- en bedrijfsdoelen met elkaar konden worden gekoppeld. De veehouders maakten bedrijfsplannen waarbij ze ook een doel stelden aan een te realiseren melkureumgehalte. Het LEI evalueerde de gekozen plannen op robuustheid en resultaat.

Doelstellingsmotivatie

Melkveehouders die heldere doelen stelden en deze in duidelijke maatregelen uitwerkten kregen een flinke verlaging van het melkureumgehalte en daarmee een lagere ammoniakemissie voor elkaar. Melkveehouders die doelstellingsmotivatie of kennis missen zagen de onderzoekers dit beeld niet. Volgens het LEI zou deze uitkomst kunnen leiden tot een tweesporenbeleid. Veehouders die volgens het systeem van voorgeschreven regels blijven werken en veehouders die via een doelenbeleid zelf passende maatregelen zoeken om het door de overheid gestelde doel te bereiken. Belangrijk is dat er voldoende motivatie moet zijn voor een door de ondernemer opgesteld en gedragen plan.

Die kan volgens het LEI bijvoorbeeld liggen in het integraal in elkaars verlengde brengen van bedrijfs- en milieudoelen of in het individuele voordeel dat de ondernemer er aan heeft. Zo’n voordeel kan het niet hoeven bouwen van een emissiearme stal zijn , als het ureumgehalte van melk beneden een bepaalde waarde ligt. Vervolgens is van belang dat er een indicator is die overheid en melkveehouder inzicht geeft in de voortgang van de doelrealisatie.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gert

    Boeren zijn te manupuleren bedoelen ze ,de boer wil ook nog graag wat verdienen maar dat vinden ze bij het LEI minder belangrijk

  • no-profile-image

    Veehouder

    Het doel is het hoofd boven water houden!

Of registreer je om te kunnen reageren.