Home

Achtergrond 193 x bekeken

Helft boeren betaalt superheffing

De Nederlandse su­perheffing wordt vooral betaald door veel kleine overschrijders.

Bij coöperatie FrieslandCampina moeten bijvoorbeeld 8.000 van de 14.500 Nederlandse leden een boete betalen. Andere zuivelverwerkers zijn nog terughoudend om precieze aantallen te geven, maar bevesti­gen het beeld in grote lijnen.Van het aantal quotumover­schrijders wordt in Nederland geen centrale administratie bijge­houden. Het Productschap Zuivel int namens de Europese Commis­sie de superheffing bij de zuivel­bedrijven. Die moeten vervolgens zorgen dat hun leveranciers ieder voor zich de boete betalen. De grote zuivelverwerkers verreke­nen normaliter de superheffings­boete over het voorbije quotum­jaar in de melkgeldafrekening. Dit gebeurt bij de grote zuivelver­werkers de komende maanden. Voor veel boeren betekent dit de komende tijd extra lage melkgeld­afrekeningen. Dit kan op veel be­drijven de al bestaande financiële nood nog eens verergeren.

Toch lijkt het erop dat vrij weinig be­drijven hier echt door in de pro­blemen komen, want de meeste overschrijders gaan maar een beetje over hun quotum heen. Toch hebben de verwerkers eer­der dit jaar tijdens een vergade­ring van het PZ aangegeven dat ze van enkele grote overschrijders een bankborg eisen, om te voorko­men dat zuivelfabrieken met een oninbare rekening blijven zitten.De superheffing over quotum­jaar 2008/2009 is vastgesteld op bijna 44 miljoen euro. Deze hef­fing kan nog worden verzacht door een verevening tussen over­schrijders en onderschrijders. Die verevening vindt plaats op fa­brieksniveau.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.