Home

Achtergrond 172 x bekeken

Einde transgeenvrije landbouw dreigt

Het naast elkaar bestaan van biologische, transgene en gangbare teelten betekent het einde van transgeenvrije landbouw.

Daarbij verdwijnt creativiteit en diversiteit, meent Veerle Devaere, medewerker van Wervel, een Belgische werk­groep voor duurzame landbouw.

De Vlaamse consument moet kunnen kiezen! Dit is het uitgangspunt van het Vlaamse decreet wat betreft de co-existentie van genetisch gemo­dificeerde gewassen (ggo’s) en conventionele gewassen en biolo­gische gewassen dat is goedge­keurd in het Vlaams Parlement.
Boeren in Vlaanderen moeten dus ggo-gewassen kunnen telen!

Beide teelten, met en zonder ggo’s, volledig gescheiden hou­den is echter een ingewikkelde, dure en praktisch onmogelijke opgave. Bedenk maar hoe oogstkosten zullen stijgen als de ggo-teler de oogstmachine volledig moet vrij maken van ggo-zaad. Zal hij of de loon­werker dat wel doen? Wie zal dat nagaan? Bo­vendien zullen machines ook na een grondige schoonmaak nog ongewenst zaad meedragen.

Bio­logische telers die de garantie ggo-vrij willen bieden, zijn te­recht ongerust. De Vlaamse lap­pendeken van percelen toont heel veel kleine en versnipperde vak­jes. Hoe kan een landbouwer ver­hinderen dat wind ggo-stuifmeel op zijn velden dropt of dat insec­ten met ggo-stuifmeel aan hun poten landen op bloemen van hetzelfde ggo-vrije gewas?

"Vlaanderen mag de gentech­boot niet missen", stelt de Vlaam­se Boerenbond. Het Algemeen Boerensyndicaat ziet meer geva­ren in de coëxistentieregelge­ving. Zij duiden op de macht van de consument die eisen moet stel­len omtrent de productiewijze.
Kiest hij voor zo goedkoop moge­lijk, dan zal ggo-mais gemakkelij­ker zijn intrede doen.

Ggo en ggo­vrij willen aan­bieden, bete­kent op termijn de dood van de ggo-vrije land­bouw. Dit be­perkt verder de creativiteit van de boeren. De agrodiversiteit verkleint want dit wonderlijke maar peperduur ggo­zaad en het daaraan gekoppelde pesticide wordt door een beperkt aantal machtige concerns gele­verd. Hun doel is zoveel mogelijk verkopen en deze massaproduc­tie staat tegenover maatwerk op bedrijfsniveau of streekproduct...

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.