Home

Achtergrond 230 x bekeken

Vier miljoen kilo quotum in april naar andere eigenaar

In de afgelopen maand is voor bijna 4 miljoen kilo aan quotum verhandeld. Dat blijkt uit de jongste gegevens over de aangevraagde transacties bij het Productschap Zuivel.

De cijfers laten zien dat de overdracht van quotum zonder grond zo’n 15 procent lager is dan in dezelfde periode van het melkprijsjaar 2008/2009.

Vorig jaar april bedroeg het aantal transacties zonder grond 3,9 miljoen kilo. Dit jaar is dat 3,3 miljoen ton. De hoeveelheid verleasde melk bedroeg, op basis van de aanvragen, 1,1 miljoen kilo in april van dit jaar. Dat was vorig jaar 740.000 kilo.

In april waren in totaal 78 overdrachtstransacties, waarvan 55 zonder grond. Er werden twaalf leasecontracten voorgelegd. Dit jaar is in totaal ruim 30 miljoen kilo melk van eigenaar verwisseld bij 730 transacties. In verreweg de meeste gevallen wordt quotum zonder grond verkocht (714 keer), waarbij in totaal 29.982.000 kilo van eigenaar verwisselde.

Vorig jaar verwisselde bij 640 transacties in de eerste vier maanden 28.307.000 kilo melkquotum van eigenaar. Bij zestien transacties met grond ging 2.279.000 kilo melkquotum naar een andere eigenaar. Vorig jaar waren er in dezelfde periode achttien transacties voor in totaal 3.850.000 kilo melkquotum. Dat is een stijging van ongeveer 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De verhandelde hoeveelheden quotum in april zijn aanmerkelijk lager dan in de voorgaande twee maanden. Dat past in de trend van de afgelopen jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.