Home

Achtergrond 159 x bekeken 2 reacties

Planbureau laat zich kritisch uit over waterbeleid

De landbouw in Nederland moet een stap terug doen, wil het kabinet de zelfgestelde waterdoelen halen.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na een evaluatie van het ontwerp-Nationaal Waterplan. Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (waterstaat) presenteerde dat plan, een visie op het waterbeheer tot 2050, eind vorig jaar. Het plan richt zich met name op de gevolgen van klimaatverandering. Voor de landbouw gaat het daarbij om verzilting, verdroging en verbetering van de waterkwaliteit.

Volgens het PBL ontkomt het kabinet niet aan aanpassingen in het grondgebruik. Dat heeft onmiskenbaar gevolgen voor de landbouw, verreweg de grootste grondgebruiker in Nederland.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Niks nieuws onder de zon; men wil met het waterbeleid de landbouw letterlijk en figuurlijk laten verzuipen door aan gronden een andere gebruiksfunctie toe te kennen, bv van akkerland naar grasland. En wie de waterbeheersplannen goed leest constateert dat bij een in provinciale plannen gewijzigd -en in bestemmingsplannen verankerd- ander grondgebruik het recht op schadevergoeding of nadeelcompensatie verdampt. Dit gegeven wordt door LTO volledig over het hoofd gezien of schromelijk onderschat.

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Ter aanvulling; een goede agrarisch journalist had erbij vermeld dat het ontwerp Nationaal Waterplan van 11 mei tot 22 juni 2009 voor inspraak ter inzage is gelegd. En als men in dit stadium niet inhoudelijk reageert men nadien geen recht van spreken meer heeft! Dus LTO, niet langer overleggen maar nú aan de bel trekken!

Of registreer je om te kunnen reageren.