Home

Achtergrond 293 x bekeken

Onderzoek naar gezondheid rond stallen

Deskundigen zijn een onderzoek op poten aan het zetten naar mogelijke gezondheidsproblemen van mensen die vlakbij grote stallen wonen.

Het onderzoek moet aan het licht brengen of omwonenden worden blootgesteld aan onder meer de MRSA-bacterie. Ook willen de onderzoekers nagaan of uit gegevens van huisartsen blijkt dat buren van grote stallen vaker ziek zijn. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vandaag geschreven aan de Tweede Kamer. Nu is er nog te weinig bekend over gezondheidsproblemen in gebieden waar op een kleine ruimte veel vee gehouden wordt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde onlangs vast dat er geen hoger risico is op besmetting met de MRSA-bacterie. Maar huisartsen vermoeden dat patiënten die bij de stallen wonen, vaker problemen hebben met hun luchtwegen. Klink vindt het nu niet nodig om striktere eisen te stellen aan de intensieve veehouderij. Als het onderzoek uitwijst dat dit wel nodig is, sluit de minister dit voor de toekomst niet uit. Tot het zover is, doen provincies en gemeenten er goed aan bij het verlenen van vergunningen te kijken naar de gevolgen voor de volksgezondheid, voor zover daar nu al iets over bekend is.

Overigens schrijft de minister dat grote stallen niet per se slecht hoeven te zijn voor de gezondheid van de omwonenden. Maar dan moeten de boeren de bedrijfsvoering en de inrichting van de stal wel zo aanpassen dat risico's zo klein mogelijk worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.