Home

Achtergrond 178 x bekeken

Melkquotumhandel erg tam

Er wordt nog steeds niet veel melkquotum verhandeld. Als kopers en verkopers elkaar vinden, gebeurt dat voor €17,25. Maar er zijn te weinig transacties om tot een betrouwbare notering te komen.

Verkopers hebben het voordeel van een klein aanbod en kopers zijn met de lage melkprijzen weinig happig om te kopen. Dat verandert voorlopig niet.

Het contrast met voorgaande jaren is groot. In 2007 noteerde koopmelk rond deze tijd €22,20. Vorig jaar was dat zelfs €24,50. Cijfers van Productschap Zuivel laten zien dat er dit jaar bijna eenvijfde minder melkquotum verhandeld wordt dan in 2008 (3.325.000 kg in april 2009).

Opvallend is dat er ruim eenderde meer transacties plaatsvinden. De gemiddelde transactiegrootte is aan het begin van dit quotumseizoen veel kleiner.

prognose:

nauwelijks handel, geen notering

Of registreer je om te kunnen reageren.