Home

Achtergrond 233 x bekeken

LEI: saldo pluimveehouderij stijgt

Pluimveehouders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar beter gedraaid dan vorig jaar. Zowel leghennenhou­ders als vleeskuikenbedrijven rea­liseerden een beter saldo, zo blijkt uit cijfers van het LEI.

Een gemiddeld leghennenbe­drijf haalde in de eerste drie maanden van 2009 een saldo van 84.000 euro, ruim 20.000 euro ho­ger dan in 2008. Dit komt vooral door de lagere voerprijzen. De voerprijs daalde in vergelijking met 2008 met 16 procent, wat voor een bedrijf met 45.000 hennen 20.000 euro scheelt. De opbrengs­ten bleven ondertussen vrijwel gelijk, net als de aankoopkosten van opfokhennen.

Landbouweconomisch insti­tuut LEI ziet wel het verschil tus­sen kooi- en scharreleieren toene­men. De prijzen lopen verder uit­een. Dit jaar nam het prijsverschil toe met 20 cent per kilo. Kooieie­ren werden 10 procent goedkoper, terwijl scharreleieren juist 11 procent meer opbrachten.

Ook de pluimveevleessector profiteerde van de lagere voerkos­ten, hetzij in mindere mate. Het kwartaalsaldo op een gemiddeld vleeskuikenbedrijf kwam uit op 37.000 euro, 6.000 euro lager dan vorig jaar. De mengvoerprijzen daalden met 7 procent minder sterk dan in de legsector. Tarwe werd echter 43 procent goedkoper en gemiddeld genomen daalden de voerkosten per bedrijf daar­door met 25.000 euro. Daartegenover stonden echter tegenvallende opbrengstprijzen. Hoewel de vleeskuikenprijzen in het eerste kwartaal wat herstel­den in vergelijking met de voor­gaande maanden waren ze nog altijd 6 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2008. Dit kost een gemiddeld bedrijf 17.000 euro, terwijl eendagskuikens boven­dien iets duurder werden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.