Home

Achtergrond 311 x bekeken

Handel in melkquota is BTW-belast

De levering van melkquota is belast met BTW. Voor melkveehouders zijn – onder voorwaarden – goedkeuringen afgegeven dat van BTW-heffing kan worden afgezien bij een incidentele kooptransactie van melkquota. Deze goedkeuring geldt echter niet voor handelaren in melkquotum.

Een oud-melkveehouder en quotumhandelaar is volgens de Hoge Raad BTW verschuldigd over handelstransacties in melkqoutum. Als gevolg van deze uitspraak is hij alsnog € 97.021 omzetbelasting verschuldigd. Deze uitspraak geeft nog eens duidelijk aan dat bij de handel in melkquota het BTW-aspect altijd goed bekeken moet worden.

De uitspraak is kort samengevat de volgende:

Nadat X eerst voor eigen rekening een veehouderijbedrijf had uitgeoefend, is hij per 1 april 1995 een maatschap aangegaan met zijn zoon. Vanaf 1996 hield X zich op zijn naam en voor zijn rekening eveneens bezig met de handel in melkquota. De melkquota werden steeds ter beschikking gesteld aan de maatschap. De omzetbelasting over de inkoop van de quota heeft X steeds in aftrek gebracht op zijn eigen aangiften, waarin ook begrepen was de omzetbelasting van de maatschap. De omzetbelasting verschuldigd over de verkoop van de melkquota is echter niet aangegeven. De inspecteur heeft deze omzetbelasting van X nageheven. X vindt dat nageheven moet worden van de maatschap, die pas vanaf 1998 aangifte doet op een eigen omzetbelastingnummer. Hof Leeuwarden is van oordeel dat X ter zake van de quotahandel zelf ondernemer is. Dat X de quota steeds in gebruik geeft aan de maatschap maakt dit niet anders. Naheffing bij X is daarom terecht. De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Meer informatie: Hof Leeuwarden, 10 februari 2006 nr. 04/00835, Hoge Raad, 15 mei 2009, nr..43.103

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.