Home

Achtergrond 312 x bekeken

Falende bedwelming verergert kippenleed

Elektrisch bedwelmen in pluimveeslachterijen doen we naar nu pas blijkt op een barbaarse manier, aldus Harm Evert Waalkens, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Beter opletten was op zijn plaats geweest, vindt hij.

Miljoenen vleeskuikens, leghennen en ander pluimvee worden onvoldoende bedwelmd alvorens ze worden gedood door verbloeding. Jarenlang hebben de pluimveeslachterijen dodingmethodes gebruikt die volstrekt ontoereikend zijn gebleken.

Met stijgende verbazing en vol ongeloof heb ik het onderzoeksrapport gelezen van de Animal Sciences Group over het elektrisch bedwelmen van pluimvee. Dat rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd met een begeleidende brief van de minister van LNV. In de samenvatting van het rapport las ik het volgende: Het onderzoek heeft wetenschappelijk aangetoond dat in de praktijk de elektrische bedwelming van vleeskuikens, leghennen en eenden met de huidige waterbadmethode niet toereikend is.

Op basis van de gemeten praktijkinstellingen, de verschillen in elektrische weerstand tussen dieren en het verschil in gevoeligheid tussen dieren onderling, concludeert het onderzoek dat het zeer aannemelijk is dat onder de huidige praktijkomstandigheden een aanzienlijk deel van de dieren niet voldoende wordt bedwelmd in het elektrisch waterbad.

De minister schrijft dat de huidige wetgeving niet voldoet omdat er geen koppeling wordt gemaakt tussen frequentie en stroomsterkte. Verder zal de minister ervoor zorgdragen dat de regelgeving wordt aangepast. Voor de handhaving van de aangepaste regelgeving is nieuw meetinstrumentarium nodig. De productie en ingebruikname van dat instrumentarium vergt enige tijd. Dit is de reden dat de wijziging van de regelgeving niet eerder dan per 1 september kan ingaan.

Het is niet te geloven dat nu pas blijkt dat de slachtmethodes, die al jaren worden gebruikt, niet deugen. Ondanks dat elektrisch bedwelmen is toegestaan in Europa, blijkt nu dat we op een barbaarse manier dieren bedwelmen. Ik ben niet gauw sentimenteel, maar dit is voor mij te veel van het slechte. Eerst hebben de dieren al geen prettig leven in kooien of zijn ze dicht op elkaar gepropt en dan komen ze zo aan het eind. Hier was meer oplettendheid op zijn plaats geweest.

Dit stuk staat ook op Waalkens' weblog

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.