Home

Achtergrond 285 x bekeken

Belangrijke vrijstelling voor kortdurende arbeid in de maak

Een voor de agrarische sector belangrijke vrijstelling voor kortdurende (seizoensarbeid) is in de maak.

Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn een wetsvoorstel in te dienen dat bepaalde vormen van incidentele arbeid en arbeid van geringe omvang onder voorwaarden vrijstelt van inhouding van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Dit levert het bedrijfsleven een administratieve lastenverlichting op.

Staatssecretaris De Jager van Financiën en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dit voorstel onlangs met enige andere (onderzoeks)voorstellen voor administratieve lastenverlichtingen in een brief aan de Tweede Kamer genoemd.

Als voorbeeld van vrijgestelde arbeid noemen zij banen van zes tot acht weken en ‘kleine’ banen waarbij een werknemer jonger is dan een bepaalde leeftijdsgrens (bijvoorbeeld 23 jaar) en loon verdient dat beneden een bepaalde loongrens (bijvoorbeeld minder dan 30 procent van het wettelijk minimumloon) ligt. Eventuele belastingheffing over deze arbeid komt later aan de orde in de aangifte inkomstenbelasting.

De minister en staatssecretaris hebben aangegeven ook enige andere voorstellen voor administratieve lastenverlichting nog nader te laten onderzoeken. Het betreffen de volgende voorstellen:

1. Een beperkt optioneel regime voor kwalificatie van arbeidsrelaties
2. Vermindering van het aantal (fiscale) arbeidsrelaties
3. Beoordeling van arbeidsrelaties aan de hand van objectieve criteria
4. Uniformering van het fiscale ondernemersbegrip
5. Vereenvoudiging en uniformering van de regeling voor fictieve dienstbetrekkingen
6. Een internetmodule voor het beoordelen van arbeidsrelaties
7. Vereenvoudiging van de VAR-systematiek

De minister en staatssecretaris geven aan dat alle bovengenoemde voorstellen ook zijn voorgelegd aan de sociale partners, de organisaties van zelfstandigen en vertegenwoordigers van belastingadvies en fiscale wetenschap. Bij de verdere uitwerking worden deze organisaties geconsulteerd. De minister en staatssecretaris verwachten vóór de zomer met verdere uitwerkingen van de voorstellen te kunnen komen.

Meer informatie: ministerie van Financiën, 29-4-2009, nr. AFP/2009/255U.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.