Home

Achtergrond 368 x bekeken 26 reacties

Allemaal biologisch

De Partij voor de Dieren wil het landbouwbudget gebruiken om de omschakeling naar biologische landbouw te bevorderen.

Volgens Natasja Oerlemans worden lidstaten onder het huidige beleid gestraft als zij voorop lopen met regels voor dierenwelzijn.

De inkomenssteun aan boeren ligt onder vuur. Niet alleen de PvdD, maar nagenoeg alle fracties – behalve het CDA – vinden het niet langer te rechtvaardigen dat de sector jaarlijks miljarden aan subsidie krijgt zonder daar veel extra inspanningen voor te leveren.

Het plan van de Oerlemans klinkt sympathiek en laat in elk geval weinig aan duidelijk te wensen over. Dat is bij sommige andere fracties wel anders. Zo pleit de SP in haar verkiezingsprogram over ’kostendekkende prijzen’ zonder aan te geven wat daarmee wordt bedoeld, wil GroenLinks een ’flexibel’ systeem dat niet is uitgewerkt en laat de PVV helemaal achterwege hoe de sector het zonder steun moet redden.

Toch valt het ernstig te betwijfelen of het wel uitvoerbaar is. Een omvangrijke biologische landbouw vereist ook een omvangrijke afzetmarkt, en die is er niet. Nu al kunnen veel biologische boeren hun producten maar moeilijk kwijt. Het risico is dan ook levensgroot dat ondernemers die eenmaal zijn omgeschakeld, en dus geen subsidie meer krijgen, het loodje zullen leggen. En daar is niemand bij gebaat.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Centje, meer: De oplossing is eenvoudiger dan je denkt. Een drastische inkrimping van de veestapel wereldwijd zal meer landbouwgrond vrijmaken voor het telen van gewassen die voor menselijke consumptie geschikt zijn. Zeventig, sommigen spreken zelfs over tachtig, procent van het landbouwareaal wordt "benut" voor het verbouwen van veevoer, terwijl voor één kilo dierlijk eiwit meer dan vijf kilo aan plantaardige eiwitten nodig is. Minder vlees eten is helemaal niet erg, zelfs beter voor de mens, en helemaal geen vlees eten is zelfs nóg beter voor mens én dier!!

 • no-profile-image

  Patrick

  @Demo Cratie, Waarschijnlijk zullen we het nooit eens worden.
  Dat is ook ok, dan zijn we het eens over de, oh zo duidelijke verschillen van inzicht en probleem aanpak.
  Tja, je komt met kiesdrempel voor partijen die jouw zienswijze niet ondersteunen. Wil je ook een verbod op de 3 zetels van D66. De D staat ook voor democratie. Je pleit voor manifest ondertekenen voor 10 duizenden mensen in Nederland.
  Je geeft weinig blijk van democratie, of een denkwijze dat andere inzichten ook mogelijk zijn. Ooit bij stil gestaan dat de wereld iets groter is dan het sprookjesland van de CDA?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  PvdD wil enkel de landbouw uitroeien. Als nu al niet betaald wordt voor biologische producten, zal dit zeker niet gebeuren als massaal biologisch geteeld wordt. En hogere prijzen is een illusie zolang het geen vraagmarkt wordt. En die vraagmarkt komt er niet; van buitenaf zal Nederland overspoeld raken met goedkope producten die op de reguliere wijze geteeld of gehouden worden. En dan is er geen weg meer terug en heeft men de Nederlandse boer waar men hem graag heeft; als goedkope natuurbeheerder en promotor van de de recreatieve sector. Daarbovenop krijgt hij zijn "loontje" uit subsidie welke te pas en te onpas wordt aangepast. De gehele landbouwsector moet opletten dat ze niet een een dwangbuis gestopt worden. Dat dit proces al in gang is gezet moge duidelijk zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 • no-profile-image

  boer

  dat is een hele goede oplossing, Democratie. Kiesdrempel van een x aantal procenten. Misschien moeten we hier een burgerinitatief voor opstarten?? Hoeveel handtekeningen moeten we hiervoor hebben ??

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Herman, of je nu volgens jouw principes voedsel verbouwt of volgens de huidige gangbare methodes, je grijpt altijd in een biotoop en in beperkte mate het klimaat. Zonder wijziging van de biotoop is voedselproductie onmogelijk, ook bij biologische teelt. Er wordt vaak gezegd dat de veehouderij het milieu aantast.
  Waar tegenstanders steeds maar niet op in gaan is dat per kg geproduceerd product de gangbare landbouw het meest efficiënt, ook milieutechnisch. Per kg input is de output het hoogst en wordt per kg het minst aan afvalstoffen geproduceerd. Bovendien zal om de toekomstige bevolking te voeden de productie mondiaal verhoogd moeten worden, dit kan bereikt worden door intensievere teeltmethoden in combinatie met verbetering van technieken en gewassen. Gentech zal onontkomelijk worden.
  Waar tegenstanders van de huidige veehouderij nooit op ingaan is de vraag hoe men zonder mestproductie - in feite geen afval, maar een recycleproduct - het vergrootte areaal aan plantaardig product moet bemesten. Dierlijk mest verbeterd naast de toediening van mineralen ook de bodem. Tevens het feit dat in barre klimaten heel vaak geen plantaardige productie, welke geschikt is voor menselijke consumpte, mogelijk is; grasland en veehouderij is dan een uitkomst. Daarnaast zullen de afvalstoffen van de plantaardige productie - denk aan soja-afval - toch verwerkt moeten worden. Dit gebeurt momenteel in hoge mate door de intensieve veehouderij in Nederland.

 • no-profile-image

  Boer'n

  klopt Boer Cees, maar, denk eens verder
  wat doen mensen als ze honger lijden??
  juist! meer betalen voor eten. en een die een eerlijke prijs krijgt.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Demo, Cratie: "een andere bijkomstigheid is dan dat een partij met meer dingen bezig kan en moet zijn als alleen met dieren en er ook nog eens collega s zijn die nuchter denken op dat moment."

  De PvdD houdt zich niet alleen bezig met dierenleed, hoewel dat al voldoende bestaansrecht voor een partij creëert. Nee, de PvdD stelt ook dat in het verlengde van al dat onrecht dat aan dieren wordt aangedaan, ook het mileu veel te zwaar wordt belast en de honger in de wereld beter kan worden bestreden door de (intrensieve) veehouderij drastisch in te krimpen. En verstaat u onder "nuchter denken" dat mensen zich niet druk hoeven te maken over onnodig dierenleed, een vervuild milieu en een onevenwichtige verdeling van het voedsel in de wereld, alleen omdat het economisch resultaat uiteindelijk prevaleert?

 • no-profile-image

  Patrick

  @Cees 25 mei 12:05 Ook al weddend op een verkeerd paard? Je schijnt aardig dicht betrokken te zijn bij de NVV.
  Kan ik je vragen om het beleid over gentech voer te laten herbezien bij NVV.
  In een artikel eerder gaf Wyno aan dat gentech voer geen probleem is, zelf vond hij dat kamer leden en anderen er helemaal geen verstand van hadden.
  Zelfs opper slaaf Schenk bij LTO gaf aan dat gentech voer geen probleem was OMDAT DAT WAS AFGESPROKEN, tja ieder geval 1 LTO'er zonder een mening, niet waar?
  PVdD is tegen gentech, ale andere partijen hebben geen probleem met gentech, tja wat ga jij komende generaties vertellen als NVV'er?
  Zoals jij en de NVV zou moeten weten zijn er nogal wat zorgen. Wat is het standpunt van de NVV nu?
  Julie hele sector wed op verkeerde paarden, of ze nu mank of rijp voor de slacht zijn, toch blijven jullie geloven dat ze ooit eens een race gaan winnen.
  Ietsjes pietsjes naief toch?

 • no-profile-image

  centje

  Volgens diverse onderzoeken is dat maar 20 % en omdat de varkenspopulatie krimt in NL en vooral EU wordt dit dus niet meer, eerder minder.. De grondstoffen die ik in mijn voer heb is allemaal schroot en schilfers, maw restproducten. Dus er is helemaal geen rechtstreeks verband tussen ontbossing en landbouw. Maar goed dat gaat er bij jou toch niet in. Maar stel dat dat zo is zoals jij beweert, waarom doet men dat nu niet en wie gaat het werk dan doen ? En waar blijven alle restproducten vanuit de humane voedselproductie. Als we nu allemaal groenvoer gaan eten, dan komt er nog veel meer restproducten dan nu het geval is. En als we de dierenpopulatie drastisch wil laten krimpen, hoe komen we dan aan meststoffen die er dan nodig zijn om de planten te laten groeien ?? Kortom als we de wereld voldoende willen laten eten moeten we OF vrijwillige euthansie invoeren of we moeten de landbouw intensiever maken. Het is bewezen dat alle intensieve landbouw (dus melkvee, akkerbouw, varkens en kippen enz) veel beter zijn voor het milieu. Per kg product is er dus veel minder energie en water nodig. Wel dient de landbouw te blijven nadenken over hoe nog verantwoorder te gaan produceren. Er zijn nu al vele projecten waarbij verantwoord soyaschroot wordt vereist. Dus terwijl een beetje commentaar zit te typen op ons voedselproducten, zijn wij al heel erg hard op de goede weg bezig. En toch zullen wij voedselproduceten het moeten doen, want iemand anders gaat echt niet de handen uit de mouwen steken......

 • no-profile-image

  Rinie

  Eerlijk, duurzaam en diervriendelijk heeft toekomst. Steeds meer mensen/consumenten krijgen dat in de gaten. Duurzame banken en duurzame investeringen gedijen temidden van de huidige meervoudige crisissen. Tegelijk lezen we ook dat list, leugen en bedrog steeds vaker aan het licht komt en wordt ontmaskerd. En terecht.
  De Partij voor de Dieren is een klokkenluiderspartij. Maar helaas, klokkenluiders worden doorgaans veracht.

 • no-profile-image

  jakob

  Op zich een heel erg goed idee, mits op wereldniveau (echt alle landen dus, geen enkel land uitgezonderd) uitgevoerd en niet op Europees niveau of zo. Als de productie dan eens flink keldert, denk bv, aan de aardappelziekte in Ierland die daar voor grote hongersnood zorgde en velen verdreef naar Amerika, moet je eens zien wat de prijs dan doet, die kan niet anders dan omhoog schieten. Geen kosten voor kunstmest, bestrijdingsmiddelen en dan maar wat meer kosten voor gasolie en veel minder investeringen in opslag van landbouwproducten. Op zich een heel sympathiek idee, alleen werkt dat niet zo in de grote-mensen-wereld. Hoge prijzen zorgen er voor dat er toch maatregelen worden genomen om de productie te verhogen en de politiek zal niet toestaan dat er grote groepen mensen een hongerdood sterven of honger moeten lijden, helaas voor de pvdd, maar zo werkt dat nu eenmaal. Dromen over een wereld met alleen biologisch en een halvering of nog meer van de wereldbevolking doe je maar in je slaap.

 • no-profile-image

  Boesje

  20% minder opbrengst kan wel leiden tot hoge prijzen en dat is toch ook niet verkeerd. Want juist de lage prijzen en overschotten leiden tot hogere produkties en nog meer overschotten. Laat maar komen die honger!!!!!!!

 • no-profile-image

  boer

  Allemaal biologisch = honger

 • no-profile-image

  Delfin

  De partij voor de dieren is een kleine partij, dus ze kunnen makkelijk zulke standpunten innemen zonder teveel rekening te houden naar economische haalbaarheid. Dat is hun goed recht. Alle controlerende instanties en adviesbureau's zullen wel blij zijn met zulke voorstellen. Veel subsidiegeld blijft toch aan de strijkstok hangen en komt niet terrecht bij de landbouwbedrijven zelf.

 • no-profile-image

  herman

  Biologisch is bv in Ierland geen of wel kunstmest op de weiden!
  War zijn we mee bezig?

  Jan Mulder, daar ligt een taak voor jou!
  Het slaat gewoon nergens op.
  groeten

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Demo cratie 09:59 25 mei, kijk eens nu komt de echte aap uit de mouw.
  Met het manifest gaf je ook al aan wat jij onder democratie verstaat.
  Nu geef je aan om de kiesdrempel maar te verhogen naar 5%?
  Waarom nu wel en 5 jaar geleden niet?
  Bij enig ander geluid, wat jij geneuzel noemt, sta jij stampvoetend en huilend te jammeren.
  Ik bedoel kijk eens naar je eigen sector, ooit gehoord van zelfrefectie, ZELFREFLECTIE. Je geeft echter wel het probleem aan van je eigen sector, pure onkunde, eigen mismanament en allemaal bobo's met mooie woorden.
  Ja en tuurlijk altijd heeft een ander het gedaan......

 • no-profile-image

  Demo

  Kijk Rinie dat word het probleem er zijn zelfs mensen die de partij dan de Titel klokkenluider durven te geven ,terwijl ze niks anders doen dan boeren schofferen.
  Samen met o.a wakker dier (misschien wel de zelfde mensen) doen ze niets anders dan de onwetende burger verkeerd voorlichten . Heel veel dingen uit zijn verband rukken en de burger het idee geven dat ze het zo goed voor hebben met de dieren . Ik heb zo het idee dat de meeste het doen voor financieel gewin want in dit rijke Nederland is er altijd wel een subsidie potje voor anders denkende en daar maakt Thieme met haar club handig gebruik van . Daarom ben ik voor een kiesdrempel zodat mensen die zich in sommige gevallen terecht op komen voor dieren zich maar aansluiten bij een partij die de drempel wel haalt en zo zich sterk maakt, een andere bijkomstigheid is dan dat een partij met meer dingen bezig kan en moet zijn als alleen met dieren en er ook nog eens collega s zijn die nuchter denken op dat moment.

 • no-profile-image

  centje

  Ja maar een auto is overbodig en voedsel heeft iedereen nodig. Maar dat wordt maar even vergeten........ik bedoel maar. Als je geen verliezen meer hebt in de landbouw dan heb je ook geen voedsel. En kom niet aanzetten dat alles bio moet, daar zijn de milieuverliezen per kilogram vele malen hoger dan tradioneel. Biologisch is meer honger in de wereld. Ik zou graag eens van boerenhater herman willen weten hoe straks de wereld gevoed dient te worden.

 • no-profile-image

  Demo

  Kijk dat is nou weer duidelijk een reden om de ons hele kies systeem eens op de schop te gooien N.L een kiesdrempel invoeren B.V
  5% . Het zou veel beter zijn voor het land ,minder geneuzel in de kamer omdat er b.v weer eens gedebateerd moet worden over b.v een ronde viskom ,maar de tijd gebruiken voor nuttige dingen en die zijn er genoeg.

 • no-profile-image

  Leen

  Als we ergens niet om verlegen zitten is dat wel verdeeldheid. Laten we gauw stoppen met die bio-onzin. We worden tegen elkaar uitgespeeld over onze eigen rug. Onder de bioboeren is het overgrote deel uit financiële overwegingen omgeschakeld. Laat de echten de traditie voortzetten, en de andere 99% zit inspannen om voor een eerlijk produkt een eerlijke prijs te bedingen.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Het is maar al te duidelijk dat de PvdD met hun cliché-argumenten maar een doel hebben, een radicale terminatie van een groot deel van agrarische Nederland.
  Zouden deze mensen zich werkelijk verdiepen in de milieuproblematiek, dan zou men er niet om heen kunnen dat de productie van voedsel in de intensieve veehouderij per geproduceerde eenheid milieutechnisch veel efficiënter is dan bij biologische productie.
  Maar wat kun je anders verwachten van een partij die de ontwettige en geweldadige praktijken van de dierenextremisten niet verwerpt en zelf diep geworteld is in deze dieren-Taliban.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Demo, Cratie: De Pvdd wil het dier niet zo zeer vermenselijken als wel het dier "ontdingelijken".
  Een dier is een dier en een mens is een dier. Dat willen we gemakshalve nog wel eens vergeten, maar feit is het wel! In zijn grenzeloze arrogantie en zelfoverschating gaat de mens uit van de dwaling de kroon der schepping te zijn terwijl hij veel eerder de motor van de ondergang blijkt te zijn.
  En dan nog iets. De veeteelt is globaal een veel grotere vervuiler (18%) van het milieu dan de hele verkeers- en vervoerssector bij elkaar (14 %). Ik bedoel maar..........

 • no-profile-image

  Demo

  Herman een ding wil ik toch nog even kwijt op jou reactie de meeste BOEREN ZIET EEN DIER ZEKER NIET ALS EEN DING dat word er door jullie soort van gemaakt hoezo de boeren niet SCHOFFEREN

 • no-profile-image

  Demo

  Patrick,al vaker gezegd dat het C.D.A. voor mij niet heilig is ,maar voor jou blijkbaar als een rode lap op een stier? Wat de kiesdrempel betreft zelfs al zou een van de top drie de kiesdrempel niet halen geld dan hetzelfde. Vervolgen heb je het over andere denkwijze ,natuurlijk prima maar het kan niet zo zijn dat een paar procent bepaald wat er gebeurt en als dat niet gebeurt dan desnood met geweld ,zie dieren activisme.
  Herman onder nuchter denken versta ik goed zijn voor de dieren maar een dier niet vermenselijke een dier is een dier en geen mens,vervolgens een vervuild milieu word niet door de boeren gedaan
  dDan heb je het over economisch resultaat weet wat het met jullie is iedereen mag een boterham verdienen behalve een boer P.S ik hoef mijn brood niet te verdienen op de boerderij als je dat soms denkt

 • no-profile-image

  A.H. van Engelen

  Telkens verbaast het me weer dat deze partij niet beseft hoe ongelooflijk dom zij bezig is. Het effect van dit voortdurend gedram is dat zij - op de korte duur hoop ik - op voorhand niet meer serieus genomen worden (behalve door de aanhangers van hen). Dit slaat werkelijk alles. PvdD kan nooit een grote partij worden. Een schande voor de goedwillende boeren en een aanfluiting voor het laten functioneren van de democratie.

 • no-profile-image

  Gerard

  Biologische voedsel prima, maar ik wil geen biologische voedsel op mijn bord, ik bepaal nog altijd zelf welk voedsel ik gezond en lekker vind en dat is in mijn geval zeker niet biologisch.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.