Home

Achtergrond 186 x bekeken

Akkoord nieuwe cao voor glastuinbouw

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor de glastuin­bouw.

LTO Glaskracht, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV Land­en tuinbouw hebben afgesproken dat de oude cao ongewijzigd blijft.De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.Wel zijn nadere afspraken ge­maakt over werkzekerheid en toe­komstperspectief voor de werk­nemers in de glastuinbouw. De partijen bespreken het onderhan­delingsresultaat met hun achter­ban. Uiterlijk 22 juni is duidelijk of het akkoord definitief wordt.

LTO Glaskracht, Plantum en de vakbonden gaan een mobiliteits­centrum inrichten. Dit centrum gaat werknemers die hun baan verliezen, bemiddelen naar een andere vaste baan in de sector. De partijen willen zo de gevolgen van de economische crisis ondervan­gen, melden zij. ”Voor de uitvoe­ring van de werkzaamheden zul­len samenwerkingsafspraken worden gemaakt met het UWV en andere organisaties die nauw be­trokken zijn bij de sector en bij de advisering van ondernemers in de glastuinbouw.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.