Home

Achtergrond 180 x bekeken

Accon koppelt kengetal en resultaat

Accountantskantoor Accon AVM heeft een nieuw pro­duct voor pluimveehouders ont­wikkeld waarbij de technische en financiële resultaten aan elkaar gekoppeld worden.

Pluimveehouders die bij hun boekhoudrapport kiezen voor Topkoers, krijgen een overzicht van de sterke en minder sterke kanten van het bedrijf vergeleken met het landelijk gemiddelde van Accon.

Ook wordt een kritische kost­prijs berekend en een continuï­teitsanalyse met toekomstver­wachting opgesteld. ”Topkoers is eigenlijk een vertaalslag van de boekhoudkundige resultaten naar de technische cijfers”, legt ontwikkelaar Niek Scholten uit.

De student aan de HAS in Den Bosch ontwikkelde tijdens zijn stage het nieuwe product sa­men met adviseur pluimveehou­derij Patrick Janssen van Accon. ”Er is weinig goed vergelijkings­materiaal binnen de pluimveesec­tor en daar willen wij op in spelen, zo stelt Scholten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.