Home

Achtergrond 325 x bekeken 17 reacties

Zware kritiek van Europarlementariers op Natura2000 in Nederland

De milieubeweging is de oorzaak van de stagnatie bij Natura2000-gebieden. Die uitspraak deed Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) vandaag op een bijeenkomst in Oudega (Fr.).

"In geen Europees land als Nederland is de milieubeweging zó gericht op het voeren van juridische procedures’’, sprak de milieuwoordvoerder van de PvdA in het Europees Parlement. "In andere landen zijn er ook wel spanningen tussen de milieubeweging en de landbouw, maar daar zijn milieuorganisaties niet zo juridisch georiënteerd als in Nederland’’.

Corbey vindt dat een belangrijke verklaring voor het verschijnsel dat juist in Nederland de ontwikkelingen bij Naturagebieden nu zo ongeveer tot stilstand zijn gebracht. Corbey sprak ook over "fouten’’ die in de Europese richtlijn zijn geslopen, waardoor het bestaand gebruik ten onrechte veel te streng wordt beoordeeld.

Corbey was samen met EP-leden Jan Mulder (VVD) en Esther de Lange (CDA) uitgenodigd door LTO Noord Provincie Fryslân. Zij voeren campagne voor de verkiezingen van het Europarlement 4 juni a.s. Leden van de organisatie spraken er hun grote zorgen uit over het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden bij Naturagebieden.

Uit het feit dat er nu 111 Europese rechtszaken lopen over Natura2000 trok De Lange de conclusie dat de Europese natuurrichtlijnen te streng en te ambitieus zijn en door hun onduidelijkheid procedures uitlokken. Als aan het eind van dit jaar een nieuwe Europese Commissie aantreedt wil zij van de nieuwe milieucommissaris toezeggingen afdwingen de regels te verbeteren.

Volgens Mulder heeft Nederland de implementatie van Natura ernstig bemoeilijkt door die grotendeels aan de provincies over te laten. "Daardoor heeft het ministerie van LNV de regie uit handen gegeven.’’ Volgens Mulder kan het Europees parlement via het begrotingsrecht verbeteringen afdwingen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  koetje

  Het recht om bezwaar te maken moet gewoon worden beperkt tot die personen die direct hinder van iets kunnen hebben zoals omwonenden.Het is gewoon te gek voor woorden als een clubje natuurfreaks uit bv Amsterdam bezwaar kan maken tegen de bouw van een varkens of koeienstal in Brabant of Friesland op grond van de een of andere milieuwet.

 • no-profile-image

  gert

  Oudminister Veerman heeft voor Nederland 162 gebieden voor Natura 2000 in Brussel aangemeld,zelf is hij nu voorzitter van Natuurmonumenten en bestuurslid van de rabobank en heeft nog een boerderij in Frankrijk waar maar 26 gebieden zijn aangemeld voor Natura 2000,hypocriter kan het niet.De milieutaliban heeft Nederland in z,n greep. De brave woorden van de europarlementariers zullen hier weinig aan veranderen,het is gewoon verkiezingstijd met schone beloften wordt de kiezer lekker gemaakt,ze hadden al lang in moeten grijpen in beroerde situatie voor de boer.De boeren worden alleen maar getracteerd op regels en nog eens regels en lage prijzen want de consument moet goedkoop eten.De EU is gewoon een consumentenclub.Als de opkomst bij de verkiezingen weer laag is begrijpen de europarlementariers weer niet waar dat aan ligt.

 • no-profile-image

  A.H. van Engelen

  Met erg veel instemming de diverse reacties gelezen. In het recente verleden heb ik reeds meerdere malen aangegeven dat het de verkeerde kant is opgegaan vanaf het moment dat er inspraak/zienswijze is verleend. Vanuit mijn eigen praktijk heb ik er veel mee te maken. Daarom pleit ik nu weer voor het drastisch inperken van deze wettelijke mogelijkheid. Ik weet dat het een democratisch recht is om ergens tegen te zijn, maar zoals het nu gaat, kan het door de wetgever onmogelijk bedoeld zijn.Ik hoor nog o.a. de heer Samson jubelen toen de PVDA samen ging met het CDA; "zo nu hebben we diverse ministers in het kabinet die van onze bloedgroep zijn en nu jassen we alles wat met milieu te maken heeft er door"!. Stop milieudefensie, stop greenpeace, stop varkens in nood, stop allen die zich permanent verzetten tegen alles wat niet in hun kraampjes te pas komt en bovenal stop Al Gore, die meer kwaad dan goed doet of voornemens is te doen.Een van de prototypes die demagogie bedrijven. Hoop dat er nu eens flink de bezem gehaald wordt door deze misstanden!.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Boerke, het is nog erger; de milieufederatie's en milieuclubs kunnen aankloppen voor subsidie als ze een advocaat inschakelen.
  En luizen in de pels?
  Kijk als voorbeeld eens op de website van advocatenkantoor Goorts en Coppens in Deurne onder het kopje "betaalbaar";
  "Beschikt u als natuur- of milieugroep over een vermogen van minder dan €10.000,-? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een subsidie voor de kosten van de advocaat!
  Via een zogenaamde 'milieutoevoeging'- een kleine subsidie waarmee een deel van de kosten wordt vergoed- kan uw groep al voor een bedrag van €183,--. de hulp van een advocaat inschakelen.
  Een voorwaarde is wel dat uw groep een vereniging of stichting is met notariële statuten. Verder moet de doelstelling van de stichting of vereniging een milieubelang betreffen en mag het vermogen niet meer bedragen dan €10.000,- .
  Ook particulieren kunnen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen, in aanmerking komen voor een toevoeging.
  Naast deze toevoeging is het soms mogelijk om via uw rechtsbijstandverzekering de kosten vergoed te krijgen. Als milieugroepen gezamenlijk de hulp van een advocaat inroepen, kunnen daarnaast de kosten worden verdeeld.
  De advocaten die zijn aangesloten bij de Stichting informeren u graag over alle mogelijkheden en voorwaarden."
  Ja, dit is echt Nederland hoor.

 • no-profile-image

  anne

  o ja vertel, ik heb NMV nog niet kunnen betrappen op enige invloed in de natura discussie

 • no-profile-image

  Veehouder

  Ik had zelf beter jurist kunnen worden! Zoveel last heb ik van die vervelende figuren gehad en nog heb. Dat heb je bij een eigen bedrijf wat toch door moet om het hoofd boven water te houden. Het is werkelijk bizar hoe mensen en organisaties bezig zijn om een ander die de hele dag werkt voor de kost, het leven zuur te maken. Van dat soort types zijn er veel, ook vooraanstaande organisaties. Ze moeten zich diep schamen dat ze die schurken streken leveren! Als Elsevier is een onderzoek doet naar wanpraktijken van zulke organisaties, dan kunnen ze wel jaren schrijven! De editie over de aanslagen van activisten was groot en zeer schokkend. Maar als je de meelopers mee teld, dan val je van je stoel! Veel mensen hebben het niet door, maar als ze zelf is en keer een poot wordt uitgedraait, leren ze het pas! Het enige wat telt is, je moet ze als lucht beschouwen, anders ga je er onder door. Maar de politiek en belangenbehartigers moeten daarin een voorbeeld zijn. Geef dit soort geen millimeter! de democratsie gaat hier aan te gronden!!!

 • no-profile-image

  Henk

  Op Europarlementariers die zo weinig kennis van zaken hebben, die die zaken verkeerd voorstellen en leugens verspreiden moeten we maar niet stemmen. Niet de EU of milieuorganisaties zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken maar het ministerie van landbouw (LNV). Zij hebben het Europese beleid op eigen wijze vertaald naar Nederlands beleid en zij dragen zorgen voor de huidige gang van zaken. Veel van de huidige problemen zijn het gevolg van inschattingsfouten van het ministerie en de politiek in Den Haag. Overigens valt het met het aantal plannen dat niet doorgaat wel mee. De meeste projecten gaan ondanks protesten en rechtzaken gewoon door.

 • no-profile-image

  praktijk

  Bel Peter eens op ,Anne uit Fryslan en hoor het eens aan hoe het precies in mekaar zit .Ze hebben het wel bij het rechte eind, en zijn heel goed op de hoogte . Uiteraard moet je het wel willen doen . Denk dat je ogen opengaan.

 • no-profile-image

  dirk

  Blijkt toch maar mooi dat de nmv gelijk heeft en krijgt

 • no-profile-image

  boerke

  Ja, die milieubewegingen, is bijna de overheid zelf want die financiert hen toch flink. Stop daar dan eens mee en laat ze zelf voor hun kosten opkomen moeten degenen waar ze tegen procederen meestal ook. Dit is ernstig maatschappelijk onrecht!
  En de europarlementariers kunnen nu wel zoete broodjes bakken, maar eenmaal herkozen en terug als luis in de pels te Brussel dan zie en hoor je ze niet
  om eens over de europese regelzucht te praten.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja melkveehouder hieruit blijkt maar weer dat in Nederland een cultuur is ontstaan om van het recht van bezwaar maken een sport of een hobby te maken.Advocaten maken hier dankbaar gebruik van.Als agrarische onderneming kun je tegenwoordig niet meer zonder een goede rechtsbijstandverzekering.

 • no-profile-image

  Johan

  Stem PVV en Natura-2000 wordt geschrapt met nog een lange lijst van EU millieu wetgeving. Nederland moet weer een souvereinland worden ingebed in een vrijhandels regio europa. Zoals Noorwegen en Zwitserland alle voordelen van de EU maar niet de onmogelijk dwaze en bemoeizuchtige regelgeving.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Volgens de website is een van de oprichters rechtstreeks afkomstig van rechtsbijstand en komen ook de meeste medewerkers hier vandaan. Die mannen bijten zich niet vlug onder elkaar lijkt me.

 • no-profile-image

  Janne G.

  Jammer dat de PvdA de schuld in Europa legt. NL IS ZELF DOOR DE INZET VAN VEEL LINKSE AMBTENAREN IN DE FOUT gegaan met de implementatie van N2000 in de NB-wet. En dankzij die grote blunder én de macht van de milieu-organisaties glijden we in NL af naar collectieve armoede! Per slot van rekening moet de schoorsteen van de BV Nederland wel blijven roken, door ondernemers. Die moet je dan ook koesteren en faciliteren!!! Maar het enige wat hier gebeurt is het in de watten leggen van linkse extremisten. ???

 • no-profile-image

  down under

  Ik noem dit het "verAmerikaniseren" van Nederland! In deze tijden van economische crisis hebben we het alleen maar over de graaicultuur van de CEO's en bankiers maar als je goed naar dit artikel leest dan kun je maar tot één conclusie komen: de advocatuur is net zo erg/ nog erger! Volgens mij is de studiebijdrage in de jaren '80/'90 daar debet aan want een ieder die niet goed wist wat ie moest gaan studeren "deed" maar rechten, "want daar kun je alle kanten mee uit." Gevolg een overschot aan juristen die een veel te sterke lobby in de politiek hebben en zo hun vakbroeders aan het werk willen/kunnen houden!

 • no-profile-image

  gli

  Mensen,
  Denken we er wel aan dat ook advocaten een goede boterham moeten verdienen?

 • no-profile-image

  Raoul Beunen

  Deze populistische Europarlementariers blijken totaal geen kennis van zaken te hebben. De Vogel- en Habitatrichtlijn richtlijnen gelden in alle lidstaten van de EU. In heel veel landen heeft de implementatie ervan tot discussie geleid, maar nergens is deze discussie zo uit de hand gelopen als in Nederland. Dit heeft echter niets met de rechtzaken te maken. Wie deze rechtzaken en de gevolgen ervan analyseert kan zien deze meeste plannen en projecten uiteindelijk zijn doorgegaan. De reden voor al deze rechtzaken zit in het feit dat bij heel veel besluitvormingsprocessen geen of onvoldoende aandacht is besteed aan beschermde natuurwaarden. Er zijn simpelweg procedurele fouten gemaakt. De oorzaak van deze fouten zit deels bij de initiatiefnemers (ze hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan) en deel bij de nationale overheid die veel eerder en veel uitgebreider mensen had moeten informeren over de eisen die in de Natuurbeschermingswet zijn vastgelegd. Het is dan ook jammer dat veel politici niet proberen om een oplossing te vinden voor de huidige situatie. Iets wat heel eenvoudig kan, kijk bijvoorbeeld eens naar de gang van zaken in Groot Britanie, waar veel meer is geinvesteerd in goede relaties met eigenaren en gebruikers in en om Natura 2000 gebieden. Onze politici vinden het echter gemakkelijker om ongenuanceerde retoriek over de hoofden van de bevolking uit te strooien, liever slecht onderbouwde leugens vertellen dan moeite doen om een goed verhaal te vertellen. Uit de reacties op deze pagina blijkt dat het wel werkt. Veel mensen weten ook niet precies hoe het zit en geloven deze beroepsleugenaars dus op hun woord. Jammer, maar niet onbegrijpelijk. Mensen verdiep je eens in de materie, bestuur eens de rechtzaak dossiers, zoek eens uit wie die gestart hebben (in heel veel gevallen niet de milieubewing namelijk!), lees de uitspraken van de rechter, kijk eens wat er daarna met al die projecten is gebeurd; bijna alles gaat door, de Maasvlakte, de Betuwelijn, stedelijke uitbreiding, de aanleg van nieuwe snelwegen, de bouw van nieuwe veestallen. Het lijkt eerder alsnog Nederland natuurbescherming niet serieus neemt. Zoek ook eens uit wie waarvoor verantwoordelijk is en waarom er nu zoveel onduidelijkheden zijn. Geloof mij, dat heeft niets met de milieubeweging te maken, maar des te meer met politiek Den Haag.
  Helaas durfen de hedendaagse politici geen verantwoordelijkheid meer te nemen!

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.