Home

Achtergrond 228 x bekeken

Varkensprijzen 2008 hoger dan in 2007

Deelnemers aan het prijzenonderzoek van de NVV ontvingen in 2008 een gemiddelde prijs van €135,50 per varken.

Dit komt neer op €1,506 per kilo geslacht gewicht. Per varken is dit een meeropbrengst van €19,18 ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn enkele conclusies uit het NVV-varkensprijzenonderzoek 2008 dat de Groene Belangenbehartiger in opdracht van de NVV heeft uitgevoerd.

De NVV doet al sinds 1997 onderzoek naar de uitbetaalde prijzen van de vleesvarkens. In 2002 is het onderzoek overgenomen door De Groene Belangenbehartiger (DGB) in Hardenberg. Deelnemers aan het onderzoek geven nauwkeurig op wat zij voor hun varkens hebben ontvangen. De resultaten worden door DGB teruggerekend naar een standaardvarken van 90 kilo met 56 procent vlees en type A. Volgens DGB zitten er inmiddels enkele miljoenen varkens in het VPO.

Varkensprijzenonderzoek

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat varkens geleverd aan het buitenland gemiddeld €5,46 meer per varken opleveren dan varkens die in het binnenland werden geleverd. In 2007 was dit verschil €4,24.

De aan het buitenland geleverde koppels in het onderzoek gingen voor het grootste deel naar Duitsland. Koppels geleverd aan België en landen in Oost Europa worden veelal op basis van Levend Gewicht uitbetaald. DGB heeft dit gegeven dit jaar nog niet meegenomen in het Varkensprijzenonderzoek.

Nog een andere opvallende conclusie is dat varkenshouders in Noord Nederland de hoogste prijs (€137,60 per varken) beuren voor hun varkens. Ten opzichte van Zuid Nederland is het verschil €3,13 en ten opzichte van Midden Nederland is het verschil €2,45.

Een belangrijke reden voor deze verschillen is dat veel Noord Nederlandse varkenshouders leveren aan Duitse slachterijen. Vaak liggen deze slachterijen dichter bij dan de Nederlandse slachterijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.