Home

Achtergrond 139 x bekeken

RWI: vakkrachten nodig voor economisch herstel

Als vakkrachten niet gekoesterd worden en veel mensen langdurig werkloos raken, belemmert dat het herstel van de economie.

Deze waarschuwing brengt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het adviesorgaan van werkgevers, vakbonden en gemeenten, vandaag over aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

De RWI wijst er in zijn Arbeidsmarktanalyse 2009 op dat enerzijds de werkloosheid toeneemt en anderzijds er nog steeds veel vacatures zijn in onder meer de zorg en het onderwijs. Ook dreigt over enkele jaren een tekort aan personeel door de vergrijzing en stellen werkgevers steeds hogere eisen aan hun werknemers.

Dit alles bij elkaar zorgt volgens de RWI voor een complexe situatie die vraagt om "een bredere visie'' in het beperken van de werkloosheid. Als er geen evenwicht wordt gevonden tussen het voorkomen van hoge werkloosheid en het vervullen van vacatures, zal Nederland volgens de Raad een aantal verworven op economisch en sociaal gebied kwijtraken.

Vooral met om-, bij- en herscholing moet volgens de RWI de arbeidsmarktpositie van werkenden en werklozen verbeterd worden. De periode van economische crisis zou benut moeten worden om tijd vrij te maken voor scholing, voordat de druk op de werkvloer weer toeneemt door een aantrekkende economie.

Verder pleit de RWI voor een regionaal gecoördineerd jongerenbeleid om de stijgende jeugdwerkloosheid aan te pakken. Jongeren die dreigen zonder afgeronde opleiding en baan te komen zitten, moeten doorleren. Ook moet het ingezette beleid om ouderen zoveel mogelijk aan het werk te houden en te krijgen niet verslappen, omdat ze straks weer hard nodig zijn.

Wel vreest de Raad dat nu door de crisis de kansen op een baan voor oudere werklozen nog kleiner zijn dan ze al waren. De verplichting om te solliciteren voor werklozen zou het negatieve beeld over deze doelgroep wel eens kunnen versterken. Volgens de RWI moet de sollicitatieplicht bij ouderen op individuele basis tijdelijk soepel toegepast kunnen worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.