Home

Achtergrond 336 x bekeken 42 reacties

'Melkveehouder verdient eerlijke prijs'

SP-Europarlementariër Kartika Liotard staat achter de acties van de European Milk Board voor een eerlijke melkprijs.

Liberalisering en een eenzijdige benadering vanuit de wereldmarkt is heilloos als het gaat over de Europese melkproductie, stelt zij. "Ook de melkveehouder hoort een eerlijke boterham te verdienen en ik ben de mening toegedaan dat de overheid deze sector niet zomaar aan de grillen van de markt kan overleveren. Ik ben voor een flexibel melkquotum (afhankelijk van de vraag op de interne markt), marktregulering en een kostendekkende melkprijs."

Met het dumpen van overschotten is geen enkele boer geholpen, benadrukt zij. "Ik ben voor meer duurzame en diervriendelijke landbouwmethoden, ook in de melkveehouderij, maar alleen met een eerlijke prijs voor zijn melk, kan de boer dit verwezenlijken."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gerard

  Beste COLLEGAS, ik ben boer in hart en nieren maar als er van iets teveel is op de markt wordt het goedkoper, zo simpel is dit en op lange termijn moeten we naar een vrije markt omdat dit het gezondst is. Als we niet concurrentieel genoeg zijn gaan we daar onze conclusies moeten uittrekken. Ik ben er echter van overtuigd dat we wel kun concurreren door onze ongeëvenaarde inzet en prestige. In het buitenland hebben ze het echter ook niet gemakkelijk. Het gaat er echter over dat de overheid goedkoop voedsel wil voor de consument. De consument moet betalen voor wat het kost anders moeten ze het zelf maar kweken.

 • no-profile-image

  Graats

  Wanneer je een ander niets gunt, dan heb je een zwaar leven.. En vertel eens, waarom gun je de melkveehouders geen eerlijk inkomen? Niet erg sociaal. Daarbij ook nog eens erg kortzichtig. Het zou in deze juist wijs zijn om deze rechtvaardige methode onvoorwaardelijk te steunen opdat deze op termijn ook in jullie eigen sector toegepast zou kunnen worden.

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Jonas, je zult dat toch in een bredere context moeten plaatsen. De directe steunbedragen aan de boeren vergelijken is het vergelijken van appels met peren. Immers ook het beschermen van de varkensmarkt met invoertarieven is een vorm van steun. Ook zou je de subsidie voor de akkerbouwsector er bij moeten/kunnen rekenen. Daardoor wordt het voer voor de varkens immers goedkoper. Verder ook de reeds eerder genoemde exportrestitutie op varkensvlees. En wat te denken van de subsidie voor particuliere opslagregeling voor varkensvlees. Dat geld komt immers allemaal indirect door hogere vleesprijzen ook bij de varkenshouders terecht.
  Maar waarom wil je niet met ons melkveehouders samen strijden voor een eerlijke prijzen welke geen steun meer behoeven?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Vergeer, ik ben het met Graats eens. En natuurlijk maakt men zich druk over de intensieve veehouderij. Jammer genoeg niet op de (positieve) manier die jullie graag zouden zien, maar enkel over megastallen dierenwelzijn etc. etc. Maar dit kun je de melkveehouderij toch niet verwijten of wel? Graats ziet dat goed; je kunt beter proberen mee te liften zodat het ons allen beter gaat. Maar zolang alleen maar gevit wordt (zelfs in de sector onderling, zoals over de mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk) wordt het helemaal niks.

 • no-profile-image

  gert

  Verdient een eerlijke prijs,maar krijgt het niet.

 • no-profile-image

  SP

  Jaja doe eerst maar eens wat aan de situatie in de varkenshouderij, daar zitten de problemen nu en niet in de melkveehouderij. En daarbij komt ook nog de dreiging van een prijsval omdat diverse politieke kopstukken en de media het woord varkensgriep gebruiken ipv mexicaanse griep. Terwijl varkens er niets mee te maken hebben. Ik neem aan dat dit eventuele prijsval (teleporc al 6 cent vandaag) vergoedt wordt door de overheid dan ?

 • no-profile-image

  Graats

  “Zwaar” is een subjectief begrip. Daarbij zijn/waren de steunbedragen gekoppeld aan de marktprijs. Voor zover ik het juist heb, gaat het in het bedoelde verdrag betreffende de varkenshouderij om een bodemprijs van ongeveer 1,50 euro per kg. Maar omdat je niet exact weet hoe laag deze bodem in de marktprijs zou zijn geweest zonder de steun, kun je ook niet stellen dat de varkenshouderij minder wordt gesteund dan de melkveehouderij. Wel kun je gaan discussiëren over de hoogte van de verschillende kunstmatige bodems. Feit is dat deze nu zo laag zijn dat je m.i. niet meer kan spreken van de verzekering van een redelijke levensstandaard in de landbouw zoals dat is bedoeld in artikel 33 van het EG-Verdrag. Daarom zouden we in deze als landbouwsectoren juist gezamenlijk kunnen optrekken om de EU aan te klagen wegens veronachtzaming van de in dat artikel genoemde doelen.

 • no-profile-image

  Jonas

  Beste Graats, als jij 'zwaar' een subjectief begrip vindt, dan zou ik graag willen weten in euro's per jaar wat de EU kwijt is aan subsidie's per sector. Kennelijk zit jij vrij goed in de cijfers en artikelen, dus dit zou ook wel op te zoeken moeten zijn. Ik kan je nu al wel voorspellen dat de varkenshouderij er zeer bekaaid af zal komen.

 • no-profile-image

  An

  Inmiddels is wel gebleken wie de grootverbruikers van EU subsidies zijn: grote multinationals (VION, Cosun, CVTN) koninklijke huizen en milieuclubs! Is dat vooroordeel ook weer de wereld uit!

 • no-profile-image

  Graats

  ‘SP’, door echter te oordelen dat er EERST maar eens wat gedaan moet worden aan de situatie in de varkenshouderij, kraak je (wellicht onbedoeld) de in deze goede insteek van de te verkiezen SP-Europarlementariër Kartika Liotard ten onrechte af. Op deze wijze kweek je zeker geen broodnodige goodwill. Vertel liever waarom en hoe ook de varkenssector duurzaam zou kunnen worden geholpen. Wees constructief!

 • no-profile-image

  Graats

  Nee joh! Door eenzijdig de Nederlandse bijdrage aan de Europese landbouwsubsidies en de structuurfondsen af te schaffen worden we onbillijk op achterstand gezet. Dergelijk beleid dient geflankeerd te worden. Zoniet, dan worden we in Nederland en/of Europa weggeconcurreerd door de andere werelddelen welke haar landbouw dan handenwrijvend blijven ondersteun.

 • no-profile-image

  martin

  Beste Graats en Jonas en alle andere boeren: Nederland is alleen al klimatologisch gezien het slechtste land ter wereld om grootschalige veeteelt te bedrijven. Het kan alleen maar door te stapelen in peperdure stallen, en dat kan alleen maar als er bij de dieren van alles en nog wat (onverdoofd uitteraard) wordt afgesloopt. En natuurlijk sloten subsidies en andere marktbeschermende maatregelen.
  Dus beste Graats en Jonas en alle andere boeren: als je grootschalig wilt boeren doe dat dan in een land waar het kan.
  Maar niet hier!

 • no-profile-image

  de Jong

  Wie het aanbod kan sturen wint, wie niet verliest. Dat is de vrije markt. De grote cooperaties kunnen bij overaanbod tegen de grondstofleveranciers een enorme vuist maken, terwijl ze bij de grote inkooporganisaties nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dus melkveehouders denk nog eens goed na voordat je de productieregulering overboord gooit. Het loon van de vrije markt is zeer karig.

 • no-profile-image

  Jonas

  Beste Graats, met jouw voorstel hebben we nog een lange weg te gaan, via de stroperige politiek. Maar goed, er is geen enkele oplossing die binnen een paar jaar zijn vruchten al af zal werpen, dus steun ik je voorstel wel.

 • no-profile-image

  wim

  Het meeste wat ik nu gelezen heb is dat men elkaar lekker afmaakt ?Nu zijn wij dat wel gewend in Nederland . Als er akties zijn voor een betere melkprijs of een vergadering waar niks nuttigs wordt gezegd zijn er maar een paar veehouders die opstaan.

 • no-profile-image

  wim

  Laten we het nu maar over de melkprijs hebben? DOC zij op de vergadering in de buurt bij friesland campina uit te betalen . Het lijkt anders nergens op ?? Begin toch wel te twijfelen aan de direktie ?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Martin. De grootste boeren van Nederland zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ze beheren de meeste hectaren en wellicht de grootste veestapel in Nederland. Ook zijn ze onbetwist de grootste subsidieontvanger. En dit zonder tegenprestatie, althans zonder resultaatsverplichting. Zulks soort grootschalige ontwikkelingen waarbij dieren in reservaatsgebieden omkomen van de honger, en vervolgens worden afgeschoten, past niet in dit landje. Als je hen bedoelde met je opmerking is dit terecht.

 • no-profile-image

  oostlander

  Zo te lezen is de ECONOMISCHE REVOLUTIE in aantocht, krijgt Maarten van Rossum toch nog gelijk; de geschiedenis blijft zich herhalen! Wanneer maar genoeg beroepsgroepen het slecht krijgen en menen dat ze sterk benadeeld worden door de Elite kun je wachten op een massale europese revolutie.

 • no-profile-image

  harrie van gils

  Natuurlijk is iedereen voor een eerlijke prijs.
  Maar aub geen quotumkorting.
  Heb net mijn stal uitgebreid met 120 ligboxen!!

 • no-profile-image

  gradje

  daar gaan ze weer. de grote boeren en degene die uitgebreidt hebben willen gratis quotum. ook al dondert de melkprijs naar 5 cent, ze denken vadertje overheid schiet ons wel te hulp en de kleine boeren kunnen het veld ruimen. de grote slepen nu ook al de meest subsidie in de wacht. DE HEBBERTS!!!!!!!! EGOISTEN!!!!

 • no-profile-image

  Graats

  Bent u niet tevreden betreffende de huidige beleid, en wenst u meer regulering opdat het Europees landbouwbeleid niet nog verder wordt afgebroken, stem dan 4 juni zeker niet op de CDA of VVD, maar op de CU, SP of GroenLinks. Betreffende het belang van de landbouw kunt u dan middels de volgende stemwijzer ontdekken op wélke van deze 3 partijen u straks wilt gaan stemmen:

  http://aardeboer.antenna.nl/wp-content/uploads/2008/12/09-04-25-stemwijzer-eu-verkiezingen-09-04-21b.pdf

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Jonas, ook de markt van varkensvlees wordt wel degelijk gestuurd door o.a. subsidies. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de exportrestitutie op varkensvlees naar Afrika (Europese Commissie Verordening nr. 1410/2007).

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Of je het nu wel of niet eens bent met de gangbare melkveehouderij, het doet pijn en is niet goed, als een liter melk net zo veel(weinig) kost als een liter water in de supermarkt.
  Ik heb mij oa. hier, altijd afgezet tegen prijsbedervers als een Aldi.
  Boeren die daar hun inkopen doen hebben geen (boeren)fatsoen!

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Gerard, ik ben het niet eens met jou stelling dat we op de lange termijn naar een vrije markt moeten omdat dit het gezondst zou zijn. De volledig vrije markt zal er nimmer komen. Daarvoor hechten vele landen gelukkig te veel waarde aan voedsel en haar productie.

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Jonas, dat doet me deugd. Jouw oplossing in deze is m.i. echter niet duurzaam. Wanneer de vraag weer wat gaat toenemen, en daarop de prijzen na de wegwerking van bestaande voorraden ook, zal immers ook de productie weer toenemen. Al was het alleen maar om gemaakte verliezen trachten terug te verdienen, zodat er wederom overproductie ontstaat en we deze wedloop weer van vooraf aan beginnen.
  En wanneer we als landbouw gezamenlijk de spreekwoordelijke bierkraan dichtdraaien, dan is het gevecht tegen de bierkaai gewonnen. Want geen enkel bewind kan ongestraft de verlangens een volk aanhoudend negeren. Zeker niet in een democratie. Laten we daarom aanvangen de gehele Europese landbouw, maar ook zo veel mogelijk sympathisanten, te mobiliseren om middels de Europese verkiezingen dit onrecht middels haar stem te uiten.

 • no-profile-image

  Jannie

  Beste Martin uit Leeuwarden,
  er zijn mensen die denken dat ze overal verstand van hebben.
  Jij bent er ook zo een. Dat blijkt duidelijk uit je manier van denken en schrijven.
  Van de regels die de boeren krijgen voorgeschoteld heb je ook geen kaas gegeten. In dit land kan je prima koeien melken, mitch er ruimte over blijft tussen de regeltjes door en met een goede prijs.
  En Martin doe iets zinnigs met je leven, i.p.v je te bemoeien met dingen waar je geen verstand van hebt.

 • no-profile-image

  vergeer

  waarom maakt iedereen zich toch zo druk om de melkveehouders ,varken en pluimveehouders teren al jaren in en niemand die zich daar druk om maakt.

 • no-profile-image

  de Jong

  Dus gewoon allemaal lid worden van de EMB.

 • no-profile-image

  centje

  Graats, Johan zegt toch ZWAAR gesubsidieerd ! En dit is meteen ook de valvuil voor de melkveehouderij gebleken, door vele zeer goede jaren is men gewent geraakt aan deze luxe vorm van inkomen vergaren. Hierdoor heeft men veels te dure grond/qouta en machines gekocht. Het gevolg, ruim 30% in de financiele problemen, ondanks dat het maar een klein dipje is. Advies, meer nivilering voor de subsidies. rundveehouderij een stuk minder, alle andere sectoren juist meer. Iedereen gelijk kansen en de rundveehouderij gaat weer ondernemen

 • no-profile-image

  Math

  De ondersteuning in de varkenshouderij zijn altijd van tijdelijke aard geweest. Ik gun iedereen een eerlijke prijs voor zijn of haar product. Wat ik alleen niet begrijp is dat nu het in de Melkveehouderij "even" slecht gaat er meteen zoveel geklaagd word. Als een ondernemer met een miljoen liter melk 10 cent per liter te kort komt is dit op jaarbasis een ton. Moet je eens aan een gemiddelde zeugenhouder vragen wat hij op jaarbasis tekort is gekomen in een slecht jaar.

 • no-profile-image

  melkveehouder Bert

  Het is vrij logisch waarom de situatie in de melkveehouderij meer aandacht krijgt dan die in de varkenshouderij en andere sectoren. De melkveehouderij heeft met de NMV en DDB belangenbehartigers die opkomen voor het inkomen van hun leden. Zij klagen niet over de lage melkprijs, maar dragen oplossingen aan om uit de crises te komen: een flexibele melkquotering, vraag en aanbod op elkaar afstemmen, om subsidies vragen zij absoluut niet. Het inkomen moet uit de melkprijs komen.
  Ik zie niemand in de varkenshouderij met echte oplossingen komen, integendeel de productie word alleen maar verder uitgebreid, terwijl er al te veel is. De varkensboeren blijven allemaal thuis op hun krent zitten in de hoop dat andere eerder afvallen dan zij zelf, dit noemt men ondernemerschap? Als dit is wat varkensboeren willen, als er niemand is die opstaat en zich inzet voor een beter systeem dan de vrije markt, dan moet je niet verwachten dat er iemand komt helpen.

 • no-profile-image

  boer

  Nou bertje, wat heeft die actie met die worstkoeien in DenHaag nu opgeleverd ?? Hoeveel cent is de prijs omhoog gegaan ?? Het is ook niet de irritatie van de vrije markt die speelt in de varkenshouderijsector, maar de ruimte die wij nodig hebben om te ondernemen. De varkenshouderij moet wel de meeste problemen oplossen zoals die van de mest en NH3 terwijl andere sectoren profiteren. Maw de varkenshouderij wordt keer op keer ingezet als wisselgeld door de politiek en vooral lto. Het is juist het ondernemersschap van deze vaklui dat ze het nog steeds kunnen redden zonder enorme bedragen subsidie. Wij willen gelijk gesteld worden met alle sectoren, dus met zijn allen het NH3 probleem oplossen(zover er een probleem is) en met zijn allen aan de dierrechten en degoratie voor iedereen. Binnen lto zal idd niemand opkomen voor de varkenshuderij, gelukkig hebben we de NVV die, net als de overige vakbonden, hele goede en praktische ideeen hebben. Maar ja bertje heeft niet de moeite genoemen om zich eens een beetje te verdiepen in deze ideeen.

 • no-profile-image

  .

  Met het stelen van de varkensrechten was de sp ook de enige die er tegen was!

 • no-profile-image

  Patrick

  Kartika Liotard is zeker iemand die al vaker wijze woorden uitgesproken heeft over vele onderwerpen. Het gaat namelijk niet om politieke kleur alleen.
  Kartika lijkt mij iemand die altijd een momentum heeft om een richting te bepalen die uitzicht biedt op een bredere en vruchtbare visie. Politieke kleur kan wel eens erschil of beslissingen maken in het verschil van rechts of links, maar het geheim achter natuurlijke maar daarom zo ozo wijze mensen is het momentum van inzicht. SP zal ik niet stemmen, maar hooop wel dat diegene die SP stemt, haar vakje aankruizen.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Nou Graats, dan lijkt mij de P.V.V. een betere keus!

 • no-profile-image

  Jonas

  Beste Graats, als vele landen te veel waarde hechten aan voedsel en haar productie, waarom zijn de rundvee (inclusief kalverhouderij) en de akkerbouw de enige sectoren in de landbouw die zwaar gesubsidieerd worden?

 • no-profile-image

  Graats

  Wellicht is dat te begrijpen in het feit dat gezien het grote benodigde eigen vermogen van de grondgebonden melkveehouderij, met de daarbij bijna niet te temmen drang om boer te blijven, het niet aannemelijk is dat het hier om slechts “even” slecht gaat.
  Maar bovenal is het eenvoudigweg onverstandig om je als varkenshouders tegen het huidige verzet van de melkveehouders te verzetten. Laten we sámen strijden tegen oneerlijke marktwerking, en voor eerlijke prijzen.

 • no-profile-image

  Jonas

  Beste Graats,
  Ik wil best samen met de melkveehouders strijden voor eerlijke prijzen, wij als varkenshouders doen dat al meer dan tien jaar in ons uppie, dus steun van de melkveehouderij slaan wij nooit af. Maar helaas blijkt het vechten tegen de bierkaai, en is het uitsluitend vraag en aanbod die de prijs bepalen. Zolang het aanbod niet daalt en/of de vraag toeneemt komt het niet goed met de prijs. Boeren blijven doorgaan tot het bittere einde, dus de vraag zal moeten toenemen, want het aanbod zal niet afnemen.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Vraag me af hoe de reacties zouden zijn als ze zou vinden dat de Pluimveehouderij en de Varkenshouderij een eerlijke prijs verdienden en met geen woord repte over de melkveehouderij

 • no-profile-image

  Graats

  Beste Martin, het ongewild “stapelen” en inmense grootschaligheid is slechts een gevolg van de 4 juni weg te stemmen ratrace. Nederland is klimatologisch gezien echter misschien wel het beste land van de wereld om veeteelt te bedrijven. Was getekend, een bereisde boer.

 • no-profile-image

  sp

  Ik gun iedereen een goed inkomen, daar zeg ik toch niets over. Goed lezen Graats ! Maar het is gewoon niet uit te leggen dat als er even een dipje in de melkprijs zit er meteen 30% !! van de bedrijven in de financiele problemen komen en dat na vele goede jaren. En dit is gewoon markt werking en ik wou ook dat dat anders kon. Mijn punt was dat er na vele zeer slechte jaren in de varkenshouderij niemand (uitgezonderd de NVV) zich maar druk maakt over deze mensen en hun gezinnen en nu het eventjes minder gaat mer de melk iedereen moord en brand schreeuwt.

 • no-profile-image

  Jonas

  Wakker dier, boeren die daar hun inkopen doen staat het water aan de lippen, als jij dit fenomeen kende zou je ook al je principes overboord gooien!!!

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.