Home

Achtergrond 156 x bekeken

LTO Noord niet tevreden met EHS-plan Noord-Holland

LTO Noord Noord-Hol­land is teleurgesteld in de beleids­nota Herijking Ecologische Hoofdstructuur in Noord-Hol­land.

LTO Noord vindt dat de pro­vincie geen integrale aanpak heeft en geen rekening houdt met de agrarische sector.”De voorstellen voor ontgren­zen en herbegrenzen zijn uitslui­tend gebaseerd op ecologische uitgangspunten. Het draagvlak ontbreekt hierdoor bij de agrari­sche sector”, aldus LTO Noord.

LTO Noord vindt dat de provin­cie Noord-Holland herijking van de EHS niet kan uitwerken op ba­sis van slechts één ecologisch on­derzoek. Zij adviseert de provin­cie dwingend om ervoor te zorgen dat het agrarisch productiegebied minimaal gelijk blijft, dat de land­bouwstructuur als uitgangspunt is en dat de realisatie gebeurt op basis van vrijwilligheid, maat­werk en deskundigheid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.