Home

Achtergrond 834 x bekeken 2 reacties

Koe van de toekomst moet efficiënt kunnen produceren

De melkveehouderij heeft te maken met zaken als een schommelende melkprijs en steeds strenge milieuregels. Dit vraagt om een koe die meer moet kunnen dan alleen melk geven, stelt Stef Beunk. De koe van de toekomst moet vooral efficiënt kunnen produceren.

Koeien fokken is langetermijnwerk. Het vraagt om toekomstvisie en een consequente praktische uitvoering. De Duitse Fleckvieh-KI-organisatie Munchen-Grub werkt al jaren volgens een duidelijk omschreven fokdoel: een harmonisch gebouwde, harde, productieve en efficiënte dubbeldoelkoe, voor de productie van melk, vlees en nevenproducten, die onder alle bedrijfsomstandigheden rendabel is. Jacob Chardon zag al snel in dat Munchen-Grub met haar innovatieve fokbeleid goede resultaten boekte. In september 2000 toog hij met bestuur en fokkerijraad van Holland Genetics naar Beieren om de praktijk te aanschouwen. De reacties waren enthousiast en Chardon verzuchte: "Eigenlijk zouden we nu naar huis moeten gaan en volledig overstappen op Fleckvieh". Echter, de tijd en de geesten waren er toen nog niet rijp voor.

Inmiddels is de wereld in rap tempo aan het veranderen. Koeienfokkerij is een nieuwe weg ingeslagen die veel overeenkomsten vertoont met de ’heilige koe’, de auto. De consument en de overheid vragen om een onderhoudsvrije auto, die efficiënt met brandstof omgaat, weinig CO2 uitstoot, een roetfilter heeft en voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

De melkveehouderij heeft te maken met sterke schommelingen van de melkprijs, strengere milieumaatregelen, het terugdringen van het medicijngebruik, schaalvergroting, schaarser worden van grondstoffen en water, enzovoort. Dit vraagt om een koe die meer moet kunnen dan alleen melk geven. Ze zal vooral efficiënt moeten kunnen produceren.
De efficiënte koe van de toekomst moet:

• In de eerste plaats gezond zijn, geen extra dierenartsbezoek en medicijnen nodig hebben en elk jaar een levend kalf ter wereld brengen.
• Efficiënt melk van hoge kwaliteit produceren met een hoog eiwit gehalte en een laag celgetal. Ze moet deze melk in een zo vlak mogelijke lactatiecurve produceren, want dit vraagt geen extra inspanning. Ze moet een goede persistentie over de verschillende lijsten hebben en ze moet deze melk zoveel mogelijk produceren op het aanwezige ruwvoer.
• Efficiënt vlees produceren. Het wordt vanwege de hoge kosten en de lage opbrengsten steeds moeilijker voor gespecialiseerde melkvee- en vleesveebedrijven om rendabel te produceren. Daarom komt het rundvlees als nevenproduct van de toekomstige melkveehouderij met dubbeldoelkoeien.
• Een kwaliteitshuid bezitten voor hoogwaardige leerproducten. De dikke huid van Fleckvieh beschermt de koe tegen extreme kou en extreme hitte.
• Klimaatvriendelijk produceren met een zo laag mogelijke uitstoot van methaangas
• Milieuvriendelijke produceren door de bodem weinig te belasten met stikstof- en fosfaatverlies
• Energie leveren. De rundveemest dient als grondstof voor mestvergisters en zorgt voor groene energie. Verschillende bedrijven in Duitsland leveren hun mest aan mestvergisters en ontvangen daarvoor 5 euro/m3. In Nederland ijvert de Stichting Courage (LTO en NZO) voor deze vorm van duurzame energie.
• Weinig arbeid vragen want de boer van de toekomst zal in z'n eentje veel dieren moeten kunnen verzorgen.
• Het goede imago van de rundveehouderij nog verbeteren.

Fleckvieh zal de komende jaren steeds meer ingezet worden als kruisingsdier voor de gespecialiseerde melkrassen en vleesrassen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat Fleckvieh na Holstein het grootste melkveeras ter wereld is, zo blijkt uit het rapport ICAR 2006. Bovendien is Fleckvieh het grootste dubbeldoelras ter wereld. Het ras scoort op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid, celgetal en uiergezondheid, persistentie, voerefficiëntie en bespiering beter dan andere rassen. Holstein is het sterkst in melkproductie. Deze combinatie is perfect. De Nederlandse boer is er klaar voor gezien de grote vraag en de goede prijzen die betaald werden voor de Fleckvieh-kruisingskoeien tijdens de onlangs gehouden eerste Fleckvieh-veiling in Nederland.

Stef Beunk is de Nederlandse vertegenwoordiger van Fleckvieh-KI-vereniging Munchen-Grub

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gert

    niks nieuws onder de zon

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Is dit een gratis reclamespotje voor een spermaboer?

Of registreer je om te kunnen reageren.