Home

Achtergrond 215 x bekeken

Groep boeren staat sterker in crisis dan innovatieve eenling

Crisis of niet, een boer bepaalt zelf hoe lang hij doorgaat. Volgens varkenshouder Johnny Hogenkamp zijn er een aantal aspecten waar boeren op korte termijn naar kunnen kijken om de huidige malaise het hoofd te bieden. Een slim inkoopbeleid en samenwerking lonen de moeite.

Het gaat momenteel niet goed in de meeste agrarische sectoren. Of dat reden is tot klagen of acties is echter de vraag. Wanneer vorig jaar de melkprijs 25 cent was en vandaag 50 cent, zou er geen melkveehouder protesteren. Nu het toevallig andersom is, stijgt de spanning tot ongezonde hoogte. Varkenshouders zijn niet anders gewend, toch kun je ook hier aan de autokentekens de goede varkensjaren aflezen. Emotie boven ratio. Beide voorbeelden zijn natuurlijk prikkelend neergezet. Een gemiddeld agrarisch bedrijf in een gemiddeld jaar haalt geen rendement. Ondertussen produceren we met zijn allen te veel en plaatsen daarmee de retail in een luxepositie. Geen boer met uitbreidingsplannen die zich om de afzet van zijn producten bekommert. Op dat moment maakt iedereen bewust de keuze voor verdringing van de buurman die niet ontwikkeld.

In andere sectoren buiten de landbouw is het trouwens met schaalvergroting niet anders gesteld. De agrarische onderneming onderscheidt zich steeds minder. Het grootste verschil is dat we de eerste levensbehoefte voedsel produceren. Zolang er echter geen tekorten zijn, is hieraan geen speciale status te ontlenen. Idealisme is mooi, maar levert geen brood op de plank.
Is het dan allemaal kommer en kwel? Natuurlijk niet, de boer die zijn resultaat bij de beste 25 procent ziet staan, hoor je niet over tijdelijk slechte prijzen. Hij bepaalt zelf hoe lang hij doorboert, of het nou om varkens, koeien of tuinbouw gaat.

Varkenshouders richten zich al decennialang op het langjarige gemiddelde, professionele bankiers evenzo. De top 25 haalt een rendement dat minimaal 30 tot 40 procent boven dit gemiddelde uitstijgt. Het is een uitdaging om te inventariseren waar deze plus vandaan komt.
Een technisch goed resultaat staat bovenaan, waarbij een hoge productie niet vanzelfsprekend synoniem is aan een lage kostprijs. Dan de grote verschillen in handelsgeest: slim in- en verkopen loont de moeite.

De belangrijkste voor de komende jaren is samenwerking. Faalkosten, welke in de productieketen gemaakt worden, zijn gezamenlijk eenvoudiger te elimineren. Samen met collega’s en bedrijfsleven is een flinke win-winsituatie te behalen. Onnodige kosten en opbrengstderving bespreekbaar maken zet aan tot creativiteit. Een groep agrarische ondernemers wordt door het bedrijfsleven serieuzer genomen dan een innovatieve eenling, die al snel als afwijkende zonderling beschouwd wordt.

Wat is er op korte termijn te halen, wanneer prijzen extreem laag zijn? Als eerste de aflossing stopzetten en kijken of er rente bespaard kan worden. Er lopen momenteel leningen met minder dan 2,5 procent, maar er zijn ook rentestanden in het kwadraat. Door in een goede tijd een rentecap te kopen, voelt de huidige lage rente op Euribor luxueus aan. Een hoge investering hiervoor in de prijspiek kan fors beter uitpakken dan die extra gemakstrekker. Anticyclisch investeren, dus in een prijsdal, drukt gigantisch de bouwkosten en in de goede tijd is het bedrijf hoogproductief. Arbeidsefficiëntie, niet het werk afstemmen op de beschikbare uren, maar kritisch de uren afstemmen op de werkzaamheden die er toe doen. Wanneer er uren resteren, kunnen deze elders tegen een goede vergoeding ingezet worden.

Wanneer er uren tekort zijn, kan er op maat uren van derden ingekocht worden. Ieder uur moet uiteindelijk renderen, je doet geen werk omdat de uren er toch royaal zijn. Als laatste, maar meest ingrijpend, nog eens kritisch kijken of de vestigingslocatie wel toekomstproof is. Wanneer dit niet zo is, kun je beter geen dubbeltje meer investeren, het is immers weggegooid geld. Een radicale ommezwaai kan heel lang uitgesteld worden, de confrontatie is wellicht beter voor zowel gezin als bedrijf. Boeren blijft een schitterende onderneming. De toekomst bepaal je voor een groot deel vandaag.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.