Home

Achtergrond 355 x bekeken 13 reacties

Gesprek met Kamer stuwt melkprijs niet op

Voor- en tegenstanders van krimp in de zuivelproductie hebben elkaar niet kunnen vinden in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

"Nederland kan de melkproductie wel inkrimpen, maar dat lokt meteen een verruiming uit van de melkproductie in andere landen". Dat oordeel gaf Folkert Beekman, secretaris van het Productschap Zuivel op het voorstel van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Dutch Dairymen Board om de productie te krimpen.

Overproductie

Sita van Keimpema (DDB) en Hans Geurts (NMV) betoogden in het gesprek met Kamerleden dat er in de EU sprake is van overproductie ook al blijft de totale productie 4 procent onder het quotum. Dat drukt de prijs.

Ook bepleitten ze een betere monitoring van de marktontwikkelingen zodat melkveehouders sneller kunnen reageren op over- en onderproductie. Ze konden niet de vragen van de Kamerleden Atsma (CDA), Waalkens (PvdA) en Cramer (CU) beantwoorden hoe sterk de productie nog moet krimpen om prijsherstel te bewerkstelligen.

Tegenover hun opvattingen stonden die van LTO en de zuivelorganisatie NZO. Die betoogden dat de melkprijs nu rechtstreeks in verbinding staat met de wereldmarkt, die door productiestijging op andere continenten en vraaguitval sterk onder druk is komen te staan. Dat verklaart de sterke prijsschommelingen, waaraan de veehouderij volgens NZO-functionaris Kees Pette moet wennen.

Wereldmarkt

Van die wereldmarktinvloed zou de EU zich alleen kunnen onttrekken door van de wereldmarkt "af te koppelen’’. Dan zou de EU-productie met meer dan 10 procent moeten verminderen. NZO, LTO en PZ bleven met NMV en DBB van mening verschillen over de mate waarin een krimp in de EU-productie invloed heeft op de wereldmarkt.

Dat de melkprijs dramatisch laag is bleek zo ongeveer het enige waarover iedereen het eens was in dit rondetafelgesprek, waar een groot aantal melkveehouders op af was gekomen. Kamerlid Atsma vroeg LTO en NZO nader te verklaren waarom de coöperaties, toch in handen van de boeren, een melkprijs onder de kostprijs uitbetalen. Hij kreeg daar geen rechtstreeks antwoord op. De Tweede Kamer spreekt morgenochtend met minister Verburg over de melkprijs.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Voor de olieproducerende landen is de OPEC helemaal geen scheve zaak.Het zorgt er voor dat het aanbod wordt afgestemd op de vraag,de producenten niet tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld en het maximale uit de markt wordt gehaald voor het product.De landbouw moet daar gewoon serieus naar kijken omdat het huidige systeem van konstante ongecontroleerde overproductie in alle sectoren voor de boer als producent alleen nadelen heeft.

 • no-profile-image

  toonmechy@telfort.nl

  Als de melkprijs toch door de wereldmarkt wordt bepaald, waarom dan niet ineens het quotum eraf? Quotum heeft dan geen enkele zin, werkt alleen maar kostenverhogend. Of een quotum en bescherming van de markt, of vrije markt maar dan ook geen quotum, maar niet van allebei een beetje. Maar waarschijnlijk dringt dit niet door in die Haagse koppen.

 • no-profile-image

  piet

  dat lto bestuurders nu nog heel hard durven roepen dat de quotumuitbreiding part nog deel heeft aan de slechte melkprijs? dat ze toegeven dat er bedrijven zullen omvallen, en dat dit bij het spelletje hoort. waarvoor betalen we eigenlijk contributie? geen enkele club die zo met hun leden omgaat. er zal toch geen opzet in het spelletje zijn.

 • no-profile-image

  Antoon

  De OPEC is dan ook een van de meest scheve zaken in de wereldmarkt. Het lijkt mij eerder een streven de machtpositie van de OPEC uit te bannen dan in andere markten hetzelfde toe willen passen!

 • no-profile-image

  jan

  Natuurlijk stuwt het de melkprijs niet op. Als de overheid in zal grijpen dan zijn eerst nog vele andere sectoren aan de beurt om een steuntje in de rug te krijgen. De melkveehouderij heeft nog eigen vermogen zat !

 • no-profile-image

  dvH

  We kunnen in NL straks niet meer gaan produceren, want dan moeten we eerst het N2000 monster zien te tackelen en dat staat momenteel geen énkele uitbreiding in ammoniakdepositie toe. Misschien kan de EU toch beter voor eigen markt gaan produceren, net zoals in Canada, waar ze een prima prijs hebben. De zuivelverwerkers samen met LTO pleiten echter voor mondialisering, zodat zij over onze ruggen winsten maken die toch nooit meer bij de LEDEN terugkomen!

 • no-profile-image

  Ondernemende veehouder in binnen en buitenland

  Je begrijpt er toch helemaal niets van.......LTO pleit voor meer werk en minder inkomen door nog steeds de verruiming te steunen. Ik zou zeggen leden kap ermee en begin eerst maar eens het ledengeld terug te vragen in mei/juni ter verruiming van de liquiditeit. De OPEC landen (olie) hebben het al jaren door; minder productie voor een betere beloning zo simpel is het. Dat LTO met geen antwoord op de vragen van de politiek had lijkt me duidelijk; het ontbreekt die club al vele vele jaren aan inzicht en geestdrift, maar ja sorry hoor veehouders zolang jullie het accepteren zal het nimmer veranderen! Eigen schuld dikke bult dan maar of niet soms ? En de retailers maar laggen...die zijn slim zeg! ze hebben zich wel verenigd in 3 inkooporganisaties en spelen die domme sukkels uit, zij begrijpen het wat minder voor meer betekend. Kom op branche genoten wordt wakker en sla eindelijk eens op de trom en verenigd u al tesaam!!

 • no-profile-image

  brabander

  Wat raar he,dat het niet hielp.Meestal heeft Sieta direkt resultaat...
  Volgens mij is de melkprijs sinds Sieta alleen maar gezakt.
  Wanneer begint ze eigenlijk haar eigen melkfabriek,die ze ons belooft heeft?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Dat LTO niet kan verklaren dat coöperaties onder de kostprijs uitbetalen is zeer vreemd. Afzetorganisaties hebben geen marktmacht in een overvolle markt. Die ligt dan bij de afnemers. Een inkoper van een supermarkt die in zo'n geval wel de kostprijs uitbetaalt doet het niet goed. Een inkoper van een concurrerende supermarkt die achterover leunt in afwachting van de aanbieders kan dan immers veel goedkoper inkopen. Kritiek op zuivelcoöperaties is totaal misplaatst. Een coöperatie doet het al heel goed als het €0,01 per kg meer uit betaalt dan een andere coöperatie. Met wat merkartikelen als Mona-toetjes etc. kan er nog eens €0,01 per kg bij komen. Als er leden zijn die het gouden ei weten waarmee €0,05 of €0,10 meer uitbetaald kan worden dan moeten ze snel naar hun afnemer gaan, want die zal ze met open armen ontvangen. En denk maar niet dat het elders op de wereld veel beter is. In Europa vindt men dat we niet hoeven minderen, omdat we geen oorzaak zijn in het overschot omdat het quotum niet vol komt. Maar als er 5% te veel is en wij en andere (rijke) landen vinden dat ze niet hoeven minderen, betekent dat dat anderen 10 of 20% of nog meer moeten inleveren.

 • no-profile-image

  Ruud50

  Als je als LTO al geen vragen van een kamerlid kunt beantwoorden, wat doe je dan in Den Haag.
  Het wordt de hoogste tijd dat er weer echte boeren met ruggegraat in de kamer komen.
  Misschien een nieuwe Boerenpartij, nu wordt de gehele agrarische sector daar vergeten en de huidige standsorganisaties kan men ook vergeten.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Twee kampen staan tegen over elkaar! De producent tegen over de rest!!! Welk belang dat LTO heeft is wel duidelijk. Niet voor de boeren!!!!!!!
  Ze leven allemaal van de boeren. Daarom moet het melkquotum eraf, meer melk tegen een lagere prijs, geen concurentie, dus alle macht is bij de boer weg! De boeren moeten op en top draaien om het hoofd boven water te houden, zoniet dan draait de bank de geld kraan dicht. Als dit zo blijft is het zo gebeurt met de boeren in Nederland. Luister maar eens naar de NMV en DDB die hebben kennis van zaken en gaan voor de boeren. De anderen zijn allemaal hun eigen zakkenvullers. Dat LTO zich tot zulk laag niveau laat zakken is diep triest!!

 • no-profile-image

  Matthijs

  Wat ik niet erug vind komen in de berichtgeving van het Agrarisch Dagblad, is dat de aanwezige politice overduidelijk op de hand van NMV en DDB waren en zeer kritische vragen stelden aan CLM, NZO en LTO waar zelden een helder en eenduidig antwoord op kwam. Wat mij persoonlijk opviel overigens, was dat vooral NZO en CLM arrogant en aanmatigend waren wat betreft de toon van hun gesprekken waaruit bleek dat zij weinig waarde hechtten aan hetgeen melkveehouders bezighield.

 • no-profile-image

  gert

  vertel Atsma maar dat de cooperaties geen macht hebben tegenover de supermarkten, het voordeel van de fusie van FF en Campina wordt tenietgedaan door eisen van de NMA.De supermarkten mogen wel onderlinge prijsafspraken maken,de boeren worden steeds meer in het nauw gedreven door NMA ,EHS en Natura 2000.Veel bedrijven zijn nu illegaal door uitspraken van de RAAD VAN STATE .De boer is de verschoppeling van de maatschappij.Het wordt tijd voor een ander beleid

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.