Home

Achtergrond 198 x bekeken

'Energietarieven onduidelijk'

De tarieven voor net­beheer van gas en elektriciteit zijn onoverzichtelijk.

Overheden wegen bij de tariefbepaling ande­re (politieke) motieven, zoals de hoogte van het dividend, mee. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Ta­riefregulering energienetbeheer. De regulering heeft als doel afne­mers te beschermen tegen de mo­nopolistische netbeheerders en efficiency te bevorderen. Of en hoeveel de tarieven te hoog zijn kan de Rekenkamer niet zeggen.

Cruciaal bij de tarieven is de waardebepaling van de netten, met het oog op afschrijvingen. ”Wij hebben de indruk dat andere belangen hebben meegespeeld, zoals voldoende rendement om di­vidend te kunnen uitkeren”, zegt collegelid Gijs de Vries van de Re­kenkamer. Rijk en regionale over­heden zijn de grootste aandeel­houders in netbeheerbedrijven.De waarde van het landelijk gasnet is in 2006 door de minister van Financiën vastgesteld. Daar­bij speelde volgens De Vries een politiek motief mee: voldoende in­vesteringsruimte om de Neder­landse positie op de internationa­le gasmarkt te versterken. Volgens De Vries zijn deze be­langen legitiem, maar worden ze onvoldoende verduidelijkt. ”De minister van EZ moet haar keuzes beargumenteren.” De Rekenka­mer adviseert alsnog met een hel­dere visie te komen en de waarde­ring van de netten te herzien.

Afnemersorganisaties stelden eerder dat huishoudens en bedrij­ven tot 2010 zo’n 1 miljard euro te veel betalen voor transport van gas en stroom.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.