Home

Achtergrond 203 x bekeken

Elke dag een draadje...

Jaren geleden zadelde de overheid ons op met het geldverslindende systeem van mestbemonstering. Al snel hadden we het vermoeden dat dit tot volstrekte willekeur leidde.

Leden van de vakbond, waarvan ik toen voorzitter was, meldden onverklaarbare laboratoriumuitslagen. Varkenshouders die alle mest afvoerden, moesten op grond van die uitslagen torenhoge heffingen betalen. Maar hoe moesten we onze vermoedens hard maken?
Bestuurslid Bert Hopman stuurde onder toeziend oog van een notaris identieke en verzegelde monsters naar tien laboratoria. De uitslagen waren verbluffend: afwijkingen van 20-35 procent waren normaal. We confronteerden overheid en politiek met deze uitslagen, maar er veranderde niets in de regelgeving: een hoogmoedige houding.

Eind 2000 overlegden we met de leden over een gezamenlijke juridische procedure tegen de Staat. We waren ervan overtuigd dat dit een lange en kostbare weg zou worden. Maar de leden zegden toe gezamenlijk voor vier ton (toen nog guldens) garant te staan en dat was voor het bedrijfsleven een stimulans eenzelfde bedrag te doneren. Enthousiaste en deskundige advocaten van Nysingh konden worden ingehuurd. Nu, zoveel jaar later, heeft de rechter uitgesproken dat de uitkomsten van bemonstering niet zonder meer aan de heffingen ten grondslag kunnen worden gelegd. Een eerste succes.

Ik verwacht als deelnemer aan de procedure binnenkort een brief van de vakbond met uitleg over deze uitspraak en ik hoop dat de leden weer bij elkaar geroepen worden over het vervolg. Wat met saamhorigheid, deskundigheid en wilskracht tot stand is gebracht, moet nu nog verzilverd worden. Ik zou in ieder geval maar snel beginnen met alle kosten van de bemonstering van de afgelopen jaren in beeld te brengen, zodat die claim bij de minister op tafel gelegd kan worden.

En wat de huidige mestwet betreft: de minister kan wel zeggen dat deze uitslag daarvoor geen gevolgen heeft, maar nu nog moet de mestafzet verantwoord worden via bemonstering. Onze overtuiging dat we een lange weg te gaan hadden is bewaarheid geworden, maar elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar.

Wien van den Brink

Of registreer je om te kunnen reageren.